ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στους ανασφάλιστους

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας ενημερώνει τα μέλη του και μέλη της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας [συνέχεια..]

Ανακοίνωση ΟΑΕΕ. Βεβαιώσεις εισφορών έτους 2015

Ο ΟΑΕΕ ενημερώνει τους ασφαλισμένους ότι μπορούν να εκδώσουν βεβαίωση εισφορών 2015, για φορολογική [συνέχεια..]

Διπλή εισφορά για σύνταξη στους παράλληλα ασφαλισμένους

Διπλή εισφορά για σύνταξη θα καταβάλουν οι «νέοι» (από την 1/1/93 και μετά) παράλληλα [συνέχεια..]

Η μεγάλη ‘φυγή’ από τις 100 δόσεις για οφειλές από εισφορές στο ΙΚΑ

Στους 64.846 υποχώρησαν οι οφειλέτες του ΙΚΑ, που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 [συνέχεια..]

Καταβολή εισφρορών 1ου Διμήνου 2016 και δόσεων ρυθμίσεων

Ανακοίνωση ΟΑΕΕ Σας γνωρίζουμε ότι τελευταία ημέρα εμπρόθεσμης πληρωμής εισφορών 1ου διμήνου 2016 είναι [συνέχεια..]

Πως θα δεις τα ένσημα σου ηλεκτρονικά στο atlas.gov.gr με κωδικούς taxisnet

Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ μπορούν να δουν [συνέχεια..]

Νέο Επιτόκιο αποπληρωμής ρύθμισης Ν.4321/2015

Ο ΟΑΕΕ ενημερώνει  τους ασφαλισμένους, που τηρούν τη ρύθμιση Ν.4321/2015, ότι η δόση 31/03/2016 [συνέχεια..]

Ανακοίνωση ΟΑΕΕ. Νέο επιτόκιο αποπληρωμής ρύθμισης ν. 4321/2015 προς τον Ο.Α.Ε.Ε.

ΝΕΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν.4321/2015 Ο ΟΑΕΕ ενημερώνει τους ασφαλισμένους, που τηρούν τη ρύθμιση [συνέχεια..]

Eιδική μελέτη για την αναμόρφωση του Ασφαλιστικού του ΟΕΕ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, συμβάλλοντας εποικοδομητικά στο δημόσιο διάλογο για την επίλυση του ασφαλιστικού [συνέχεια..]

Ανακοίνωση OAEE

Σας γνωρίζουμε ότι την Δευτέρα 21. 3. 2016 καταβάλλονται οι δόσεις ρύθμισης Ν.4305/2014, μέσω [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.