ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Ανακοίνωση ΟΑΕΕ σχετικά με την καταβολή δόσεων ρύθμισης Ν.4152/2013 και Ν.4321/2015

Σας γνωρίζουμε ότι την Δευτέρα 29. 2. 2016 καταβάλλονται μέσω πάγιας εντολής: – η [συνέχεια..]

Παράταση της κάλυψης ασθενείας των ανασφάλιστων εμπόρων, ζητά η ΕΣΕΕ

Η ΕΣΕΕ, πάντοτε ευαισθητοποιημένη σε κοινωνικά θέματα και ιδιαίτερα στο ζήτημα της κάλυψης των [συνέχεια..]

Ποιοι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται να περιμένουν τα 67 για σύνταξη

Ασφαλισμένοι σε ΙΚΑ, Δημόσιο, ΔΕΚΟ, Τράπεζες, αλλά και μια σειρά άλλων ασφαλισμένων, συνολικά 450.000 [συνέχεια..]

Πως θα γίνεται η ιατροφαρμακευτική κάλυψη των 2εκ. ανασφάλιστων

Μέσα στην εβδομάδα κατατίθεται για ψήφιση στη Βουλή η Ιατροφαρμακευτική Κάλυψη όλων των ανασφάλιστων [συνέχεια..]

Στην σύνταξη οφειλέτες του ΟΑΕΕ – Οι προϋποθέσεις

Σε σύνταξη μπορούν να βγουν οφειλέτες ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που χρωστούν πάνω από 20.000 ευρώ σε [συνέχεια..]

Μπήκε τάξη … στην ασφάλιση του αυτοκινήτου

Μια από της παθογένειες της ασφαλιστικής αγοράς ήταν και είναι η ασφάλιση στον κλάδο [συνέχεια..]

Ανακοίνωση ΟΑΕΕ για την Καταβολή Δόσεων Ρύθμισης του Ν.4305/2014

Την Δευτέρα 22.2.2016 καταβάλλονται οι δόσεις ρύθμισης Ν.4305/2014, μέσω ’μεσης Χρέωσης Τραπεζικού Λογαριασμού (πάγια [συνέχεια..]

Χωρίς έκπτωση οι νέοι επαγγελματίες του ΟΑΕΕ

Δεν αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες του ΟΑΕΕ η νέα βελτιωμένη πρόταση που παρουσίασε ο [συνέχεια..]

ΟΑΕΕ: Ρύθμιση για οφειλέτες που δεν τελούν υπό πτώχευση

Διευκρινήσεις σχετικά με τη δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση του ΟΑΕΕ, για οφειλέτες με βεβαιωμένες [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.