ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

H έκπτωση στις διαγνωστικές εξετάσεις θα υπολογίζεται στην ασφαλιστική τιμή

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διευκρινίζει ότι σχετικά με τον υπολογισμό της έκπτωσης στις διαγνωστικές εξετάσεις που [συνέχεια..]

Απόλυτη σύγχυση στην αγορά για τις ασφαλιστικές εισφορές

Ανοιχτή επιστολή στις Ομοσπονδίες & Εμπορικούς Συλλόγους καθώς και στους Αντιπροσώπους της ΕΣΕΕ απέστειλε [συνέχεια..]

Ποιες είναι οι επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών εισφορών Ο.Α.Ε.Ε. με βάση τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού

Σε ό,τι αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΟΑΕΕ για τους ελεύθερους επαγγελματίες ισχύουν τα [συνέχεια..]

Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο – Πρώτη Τεκμηρίωση Γιατί μεταρρύθμιση; Σκοπός της μεταρρύθμισης είναι α) [συνέχεια..]

Νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε. και του Ε.Τ.Α.Α.

Τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που αφορούν στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους του [συνέχεια..]

Ενημέρωση από τον ΟΑΕΕ για την καταβολή δόσεων ρύθμισης του Ν.4305/2014

Από τη Δευτέρα 21.12.2015 θα καταβάλλονται οι δόσεις ρύθμισης Ν.4305/2014, μέσω Αμεσης Χρέωσης Τραπεζικού [συνέχεια..]

Οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις στο “μεγάλο αδελφό” της Εφορίας

Η Γενική Γραμματεία Εσόδων επισπεύδει αυτή τη διαδικασία και ζητά από όλους τους φορείς [συνέχεια..]

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών προσώπων που έχουν διακόψει

Ρύθμιση φυσικών προσώπων με διακοπή_Ν_4321

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ OAEE : 30/9/15 Παράταση προθεσμίας πληρωμής 4ου διμήνου 2015

Ο ΟΑΕΕ ανακοινώνει ότι λόγω της αυξημένης ροής εσόδων μηνός Σεπτεμβρίου παρέχεται η δυνατότητα [συνέχεια..]

Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ως γνωστόν, σύμφωνα [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.