ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας διακηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ [συνέχεια..]

Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού αρ. 3/2020 Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Επαναληπτικός [συνέχεια..]

Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Ανακοινώνεται ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί ∆ημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισμό για την «Προμήθεια Μηχανογραφικού [συνέχεια..]

Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Ανακοινώνεται ότι την 12 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ θα διενεργηθεί [συνέχεια..]

Διενέργεια RFI (Request for Information- Παροχή Πληροφοριών) για «Εμποτισμένους Ξύλινους Στύλους»

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) προβαίνει στην διενέργεια RFI (Request for Information) με [συνέχεια..]

Διαγωνισμοί του 11ου Συντάγματος Πεζικού, “ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ” Τρίπολης

Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου προελεύσεως Ε.Ε. για τις ανάγκες του 11ου ΣΠ [συνέχεια..]

Δημόσιοι Διαγωνισμοί – Τροποποιήσεις Διαγωνισμών

2η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Provision of [συνέχεια..]

Δημόσιοι Διαγωνισμοί

«Προμήθεια και τοποθέτηση πέντε (5) Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών καθώς και αποξήλωση των παλαιών» για τις [συνέχεια..]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε Διαγωνισμό

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα αποφάσισε να κινήσει διαδικασία με διαπραγμάτευση για σκοπούς [συνέχεια..]

Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ, προκηρύσσει µε το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοιχτό, δηµόσιο διαγωνισµό, ανοικτής διαδικασίας υπ’ [συνέχεια..]