ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για την προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού

Η 442 ΠΑΥΥ / 4Ο Γραφείο, ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 5/2018,  [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια επίπεδων ανιχνευτών

Το Γ.Ν.Π «Άγιος Παντελεήμων» – Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα» προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων

Το Γενικό Νοσοκομείου Ζακύνθου προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων (γαλακτοκομικά, λαχανικά, κατεψυγμένα ψάρια). [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρού οξυγόνου

Το Γενικό Νοσοκομείου Ζακύνθου προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια υγρού οξυγόνου για ιατρική χρήση [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών

Ανοιχτός ∆ιαγωνισµός σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού: Προµήθεια νωπών οπωροκηπευτικών [συνέχεια..]

Διαγωνισμοί για την προμήθεια νωπών κρεάτων – πουλερικών

Προμήθεια νωπών κρεάτων – πουλερικών, για κάλυψη των αναγκών των Μονάδων της 95 ΑΔΤΕ. Περισσότερες πληροφορίες [συνέχεια..]

Διαγωνισμοί Πολεμικής αεροπορίας για προιόντα τροφίμων

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης

Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. διακηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και συντήρηση μηχανημάτων

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και τριετής συντήρηση/τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων γραφείου των [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια λοιπού υγειονομικού υλικού

Επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Λοιπού υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας [συνέχεια..]