ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για την προμήθεια Πελμάτων Ερπυστρίων Αρμάτων LEO2HEL

Το Γενικó Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει [συνέχεια..]

Διαγωνισμοί της 4ης Υγεινομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης

Διαγωνισμός για την προμήθεια «Στολών Υπηρεσίας Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Οχημάτων» περισσότερες λεπτομέρειες εδώ . Ηλεκτρονικός  [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για τη μίσθωση λυμματοφόρου οχήματος πολιτικού τύπου

Σας γνωρίζουμε ότι σε εκτέλεση του (ιδ) σχετικού και λαμβάνοντας υπόψη το (ιβ) όμοιο, που [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια εμβολίων

Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ, προκηρύσσει µε το (β) σχετικό, 3ο Επαναληπτικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό, για τη [συνέχεια..]

Παράταση – Μετάθεση διαγωνισμού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τη σίτιση φοιτητών

Το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου λαµβάνοντας υπόψη την υπ΄αριθµ 02/05-06- 2018 απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ: 6Ω2Κ469Β7Δ-ΜΧΓ) αποφασίζει [συνέχεια..]

Διαγωνισμός της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης

H Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρού- Ιατρικού Οξυγόνου

Το Γ.Ν.Ν.Π. «Αγίος Παντελεήμων» – Γ.Ν.Δ.Α «Η Αγία Βαρβάρα» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια «Ελαστομερούς υλικού δύο (2) συστατικών σφράγισης αρμών δαπέδων αεροδρομίων της ΠΑ».

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), [συνέχεια..]

Σελίδα 1 από 5212345...102030...Τελευταία σελίδα »