ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικών αναλωσίμων

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης [συνέχεια..]

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας σας ενημερώνει για τους κρατικούς διαγωνισμούς της Βουλγαρίας. Για να δείτε [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια άρτου

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών τραπεζοκομίας

1. Αναθέτουσα αρχή: ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 2. Σχηματισμός Διενέργειας Διαγωνισμού: ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 3. [συνέχεια..]

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Κρατικοί διαγωνισμοί προκηρύχθηκαν στη Βουλγαρία Οι σχετικές πληροφορίες για τους διαγωνισμούς βρίσκονται επίσης στην [συνέχεια..]

Διαγωνισμοί για την προμήθεια: Υφασμάτων, Διανομή Γευμάτων και Μυοκτονία

Το Γ.Ν Ζακύνθου προκηρύσσει τους παρακάτων διαγωνισμούς (κατεβάσετε τα αρχεία πατώντας πάνω στον διαγωνισμό [συνέχεια..]

∆ιαγωνισμός για την « Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού»

Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 9/2020, για την «Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού», CPV: 39313000-9, συνολικής [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων οπωροπωλείου

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κωδικός [συνέχεια..]