ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών και Νωπών Παρασκευασμάτων Κρέατος

Συνοπτικός Διαγωνισμός σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Υλικών και Εξοπλισμού Πληροφορικής»

«Προμήθεια Υλικών και Εξοπλισμού Πληροφορικής», CPV:33197000-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαέξι χιλιάδων τριακοσίων δεκαεπτά [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Τυροκομικών Ειδών

Η 11η Πτέτυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών υγείας Τεχνικού Ασφαλείας

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού ( δίς) Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια μελανιών, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, προκηρύσσει τη διενέργεια Επαναληπτικού ( δίς) Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, προκηρύσσει τη διενέργεια  Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Α) Διαφόρων [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών

Αναθέτουσα αρχή:29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΠΟΓΡΑ∆ΕΤΣ». Είδος ∆ιαγωνισµού: Ανοιχτός ∆ηµόσιος Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός. Αντικείµενο του [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (KAE 1511) « [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Εμφιαλωμένου νερού για τις ανάγκες των Μονάδων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΑΝΕΞ. ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ/88 ΣΔΙ Προκήρυξη [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής Η/Υ και Περιφ. Εξοπλισμού με ανταλλακτικά

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκυρήσσει την Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση του [συνέχεια..]