ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Προσωπικού Καθαριότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Συνοπτικό Διαγωνισμό,  µε αριθμό διακήρυξης 12/2018, για την  Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Προσωπικού Τραπεζοκομίας

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Προσωπικού Τραπεζοκομίας – [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Χρηµατοδοτική Μίσθωση (Leasing) ∆έκα (10) Οχηµάτων Πολιτικού Τύπου

∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για τη Σύναψη Σύµβασης µε Αντικείµενο τη Χρηµατοδοτική Μίσθωση (Leasing) [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια «Αντλιών Ενδοφλέβιας Έγχυσης»

Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 133/2018 (Αρχικός 124/2018) για την προμήθεια « Αντλίες Ενδοφλέβιας [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης

Προκήρυξη διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτικών ειδών και ειδών γραφείου

Η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια χαρτιών ειδών και ειδών γραφείου [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Συσκευής Αυτόματης Χρώσεως Πλακιδίων

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια Συσκευής Αυτόματης Χρώσεως Πλακιδίων για την κάλυψη αναγκών του [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού έως 20.000,00 ευρώ

Η 442 ΠΑΥΥ / 4Ο Γραφείο, ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 7/2018,  [συνέχεια..]

Επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών

Επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών προκηρύσσει το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ για τις ανάγκες των [συνέχεια..]