ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για την προμήθεια κατεψυγμένων ειδών

Διαγωνισμός για την προμήθεια κατεψυγμένων ειδών (κηπευτικά – αλιεύματα – κρέατα) για τις ανάγκες [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Φαρμακαποθήκης για την Προμήθεια του Παραρτήματος Αλεξανδρούπολης του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών

Εφόδια – Υλικά – Συντήρηση (Διακήρυξη Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Φαρμακαποθήκης για την [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Υπηρεσιών Καθαριότητας και υπηρεσιών Τραπεζοκόμων

Η σχολή Μόνιμων Υπαξιωματικών προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη υπηρεσιών καθαριότητας της σχολής και [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Προμήθεια είδους «Ξίφος με Θύσανο πλήρες»

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Γενική Επισκευή υλικού ΛΟΛ «MAIN ROTOS HUB, E/Π Super Puma

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων για κίνηση

Το Πολεµικό Ναυτικό διενεργεί : ∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για τη σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο [συνέχεια..]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Το 11ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ» διακηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια [συνέχεια..]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Το 11ο  ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ  «ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ» διακηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια [συνέχεια..]