ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμοί του 424 ΓΣΝΕ

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικών Διαγωνισμών για: «Προμήθεια λοιπών [συνέχεια..]

Διαγωνισμός Προμήθεια εμβολίων

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης [συνέχεια..]

Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών «Αµοιβή υπηρεσιών ειδικοτήτων βιοχηµικού και µικροβιολογικού εργαστηρίου, για [συνέχεια..]

Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, [συνέχεια..]

Διαγωνισμοί του 424 ΓΣΝΕ

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικών Διαγωνισμών:  «Ετησία  σύμβαση για [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια  ΝΩΠΩΝ Κρεάτων – πουλεριkων και παρασκευασμάτων αυτών  για τις [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια “Νωπών Οπωροκηπευτικών και Νωπής Αποφλοιωμένης Πατάτας

Ανοικτή διεξαγωγής του διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για [συνέχεια..]

Δημόσιοι διαγωνισμοί

Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ προκηρύσσει µε το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, για τη σύναψη [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια βενζίνης

Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7 προκηρύσσει, ηλεκτρονικό, ανοιχτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών σαντουιτς

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ – ΤΟΣΤ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ – ΚΨΜ ΚΑΙ ΤΙΣ [συνέχεια..]