ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης των [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την  προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών οργανικών μονάδων

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 61/2019, για [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια κατεψυγμένων πουλερικών

Προκήρυξη υπ’ αριθ. 03/2019 1. Αναθέτουσα Αρχή: 88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (88 ΣΔΙ/4ο ΕΓ). 2. Είδος [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια προϊόντων καθαριότητας

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 12454 [συνέχεια..]

Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε οκτακόσιους – 2 – (800) Πρόσφυγες / Μετανάστες της Ανοικτής Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας Σκαραμαγκά

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της με αριθμό πρωτ. 9186 [συνέχεια..]

Εκδήλωση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας: «Προστασία προσωπικών δεδομένων»

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων, διοργανώνει ημερίδα με θέμα: [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια «Νωπών κρεάτων και πουλερικών»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ Προκήρυξη υπ’ αριθ. [συνέχεια..]

Διαγωνισμοί Γ.Ν Ζακύνθου για διανομή γευμάτων, υπηρεσίες παροχής μυοκτονία και υπηρεσίες φύλαξης

Το Γ.Ν.Ζακύνθου, προκηρύσσει τρεις διαγωνισμούς για Διανομή των γευμάτων στους ασθενείς του Νοσοκομείου, σε [συνέχεια..]