ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός υπηρεσιών Σίτισης

Η Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών προιόντων

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια «Νωπών Οπωροκηπευτικών για την [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών καυσίμων πετρελαίου κίνησης. Πατήστε [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και οθονών

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της με αριθμό πρωτ. [συνέχεια..]

Διαγωνισμοί για την προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων και κατεψυγμένων προιόντων

Η Διεύθυνση προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών προκηρύσσει διαγωνισμού για την [συνέχεια..]

Διαγωνισμοί Πολεμικού Ναυτικού

Το Κέντρο Εφοδιασμού Πολεμικού Ναυτικού προκηρύσσει διαγωνισμούς με αντικείμενα: Για την προμήθεια THYRATRON για [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια «Αναλώσιμων υλικών Εργαστηρίων»

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ.10380/14-03-2018 9 [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για τον ανάδοχο – μισθωτή εκμετάλλευσης κυλικείου

Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη [συνέχεια..]

Διαγωνισμός Πολεμικής Αεροπορίας

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας  διακηρύσσει διαγωνισμό για τη Γενική επισκευή (overhaul) δύο (2) τεμαχίων [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κυλικείου

Η 88η Στρατιωτική Διοίκηση διενεργεί διαγωνισμό για την προμήθεια Ειδών Κυλικείου για τις ανάγκες [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.