ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για την Παροχή Σίτισης σε Κέντρα Υποδοχής

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό, για την Σύναψη Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης [συνέχεια..]

Διαγωνισμοί του Γ.Ν. Ζακύνθου

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Μειοδοτικών Διαγωνισμών για την προμήθεια: ιατρικών αερίων, [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κυλικείου

H Μεραρχία Πεζικού “ΣΜΥΡΝΗ” σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 117 του (γ) σχετικού νόμου, [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για ιατρικοτεχνολογικό εξοπλισμό νοσοκομείου

Το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», ύστερα από την Την με αρ. πρωτ. [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κυλικείου

Η 95 ΑΔΤΕ θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 επαναπροκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) σχετικό, πρώτο επαναληπτικό διαγωνισμό ανάθεσης και εκτέλεσης [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστήρων Αιματολογικών Τεστ

To Γ.Ν.Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (CPV [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Εξοπλισμού

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμ, επαναπροκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) σχετικό, 1ο Επαναληπτικό Διαγωνισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Σύμβασης, [συνέχεια..]

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Το Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας ενημερώνει για τους κρατικούς διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν στη Βουλγαρία. Όσοι [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων ουρολογίας

To Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων [συνέχεια..]