ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για την προμήθεια εντύπων

Το Γ.Ν.Ν.Π «Άγιος Παντελεήμων» – Γ.Ν.Δ.Α.»Η Αγία Βαρβάρα» προκηρύσσει διαγωνισμό με κριτήριο κατοχύρωσης την [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για Τεχνικούς Ασφαλείας

Το Γ.Ν.Ν.Π «Άγιος Παντελεήμων» – Γ.Ν.Δ.Α.»Η Αγία Βαρβάρα» προκηρύσσει διαγωνισμό με κριτήριο κατοχύρωσης την [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για πακέτα Φακοθρυψίας

Το Γ.Ν.Ν.Π «Αγιος Παντελεήμων» – Γ.Ν.Δ.Α.»Η Αγία Βαρβάρα» προκηρύσσει διαγωνισμό με κριτήριο κατοχύρωσης την [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακού Εξοπλισμού και προμήθεια Υγρού Οξυγόνου

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια των κάτωθι διαγωνισμών: Παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών στον κρατικό αερολιμένα [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού Ακτινογραφίας

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του [συνέχεια..]

Ελλάδα- Έργο ΟΟΣΑ: Τεχνική Υποστήριξη για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα

Διαβούλευση Αξιολόγησης Κινδύνων: Καθοδήγηση των ελληνικών επιχειρήσεων για την αξιολόγηση κινδύνων διαφθοράς 26-30 Ιουνίου [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια μορφοποιημένου μη βουλκανισμένου ελαστικού

Ανακοινώνεται ότι την 27 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00, θα διεξαχθεί Πρώτος Επαναληπτικός Συνοπτικός [συνέχεια..]

Διαγωνισμοί νοσοκομείου Γ.Ν.Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων»

Το Γ.Ν.Ν.Π. «Αγιος Παντελεήμων» – Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα» προκηρύσσει τους κάτωθι διαγωνισμούς: Για [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικών Συσκευασίας

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 3ετούς Διάρκειας, [συνέχεια..]