ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για «Αναλώσιμα υλικά Χειρουργείου»

Το Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» διενεργεί Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια [συνέχεια..]

Διαγωνισμός του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τη Σίτιση των Φοιτητών

Περίληψη διακήρυξης Υπ΄Αριθμ. 02/2016 ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικό Διαγωνισμού για τη Σίτιση των Φοιτητών του [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για Υπηρεσίες Ασφάλειας σε Πανεπιστήμια Πελοποννήσου

Πρόχειρος  Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας – Νυχτερινών Περιπολιών  των κτιριακών [συνέχεια..]

Προμήθεια υγειονομικού και κτηνιατρικού φαρμακευτικού υλικού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) Ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Εργολάβου Παροχής Πιστοποιημένης Εκπαίδευσης κατά ΥΠΑ

«Δ ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Δ ιαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο Τεσσάρων (4) Ετών για [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών υπόδησης για το προσωπικό της Αστυνομίας

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που αφορά τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη [συνέχεια..]

Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Τρίπολης

Περίληψη διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου για τις [συνέχεια..]

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοιχτής διαδικασίας για την προμήθεια επίπλων

Διακήρυξή ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας προς σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια επίπλων, για [συνέχεια..]

Προμήθεια Υλικών – ανταλλακτικών κύριων μηχανών πλωτών μέσων και περιπολικών σκαφών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γ.Δ.Ο.Υ./Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2Ο προκηρύσσει ηλεκτρονικό, δημόσιο, [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο προμήθειας συσκευών θέρμανσης και [συνέχεια..]