ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για την προμήθεια επιθεμάτων

Το Γ. Ν. Ζακύνθου , προκηρύσσει τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια ιατρικών αερίων

Το Γ. Ν. Ζακύνθου: προκηρύσσει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια στολών ασκήσεων εκστρατείας παραλλαγής δάσους

H ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημίσο διαγωνισμό για την προμήθεια στολών ασκήσεων εκσττρατείας παραλλαγής δάσους [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός πύργου λαπαροσκοπικής χειρουργικής

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός πύργου λαπαροσκοπικής χειρουργικής HD με [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια α. Αναλώσιμων κλιματιστικών μονάδων

Το Γ. Ν. Ζακύνθου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ , Την Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια α. [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Προιόντων Καθαριότητας

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 42769/1-11-2019 [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου της «ετήσιας συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 76/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΗ H Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας

Σε εκτέλεση του (β) σχετικού, Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό, µε αριθµό διακήρυξης 142/2019, για την Ανάδειξη [συνέχεια..]

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια εξέδωσε δελτίο [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Ελαιολάδου

Συνοπτικός Διαγωνισμός σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.