ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για την προμήθεια οπωροκηπευτικών

Διαγωνισμός για την προµήθεια οπωροκηπευτικών για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων – Ανεξάρτητων [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια «Τυριού (φέτα ΠΟΠ) για κάλυψη των αναγκών των Μονάδων»

Η 95 ΑΔΤΕ σύμφωνα µε τα καθοριζόμενα στο (δ) σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κυλικείου

η 8η Μηχανοποιηµένη Ταξιαρχία Πεζικού (8 Μ/Π ΤΑΞ), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο (γ) σχετικό, [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια σφολιατοειδών

Tο ΚΕΜΧ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα (α) έως (ι) σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Γάλακτος και Γαλακτοκομικών προϊόντων

Προκήρυξη υπ’ αριθ. 04/2019 1. Αναθέτουσα Αρχή: 88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (88 ΣΔΙ/4ο ΕΓ). Είδος [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης των [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την  προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών οργανικών μονάδων

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 61/2019, για [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια κατεψυγμένων πουλερικών

Προκήρυξη υπ’ αριθ. 03/2019 1. Αναθέτουσα Αρχή: 88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (88 ΣΔΙ/4ο ΕΓ). 2. Είδος [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια προϊόντων καθαριότητας

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 12454 [συνέχεια..]