ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για την προμήθεια παγωτών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΑΝΕΞ. ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ/88 ΣΔΙ Προκήρυξη υπ’ αριθ. [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών πουλερικών και κρεάτων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ NΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ – [συνέχεια..]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών εκμίσθωσης οχημάτων με οδηγό

H Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα προτίθεται στο επόμενο διάστημα να προβεί σε [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών οπωρολαχανικών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΑΝΕΞ. ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 88 ΣΔΙ Προκήρυξη [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προβολή -προώθηση προϊόντων ή / και υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου Go_Brand

Η Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου – ΔΕΤΑΠ, βάσει της υπ’ αριθμ. 6/06-12-2018 απόφασης [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια χειρουργικών γαντιών

«Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Γάντια χειρουργικά και εξεταστικά» (cpv 33141420-0 χειρουργικά γάντια), προϋπολογιζόμενης δαπάνης [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 2675/15-1- [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κυλικείου

Η Μεραρχία Διδυμότειχου θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή ειδών [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση Ακτινογραφικού μηχανήματος

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’αριθμ. πρωτ. 4457/ [συνέχεια..]