ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Λαπαροσκοπικών Εργαλείων

Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 2/2018 για την «Κάλυψη αναγκών Γυναικολογικού Τμήματος- Προμήθεια Λαπαροσκοπικών Εργαλείων», συνολικής [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Κιτ αναβάθμισης

Η υπηρεσία προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας διεξάγει διαγωνισμό για την προμήθεια «Κιτ αναβάθμισης υλικού [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού  Α4

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού  Α4 και συμπληρωματική αποστολή υποδείγματος της σύμβασης. Πατήστε εδώ [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των Αποθηκών Ασπροπύργου

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, σε ευρώ, για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των Αποθηκών [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την παροχή «Υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης Ιατρικών αποβλήτων».

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει διαγωνισμό για την παροχή [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Συσκευών Ελέγχου Καυσίμου Χημείων

Προμήθεια Συσκευών Ελέγχου Καυσίμου Χημείων (Συσκευή Μέτρησης Σημείου Πήξης Αεροπορικών Καυσίμων – Συσκευή Προσδιορισμού [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την εγκατάσταση αυτόματων πωλητών καφέ, ροφημάτων, εμφιαλωμένων νερών, αναψυκτικών και ειδών κυλικείου

Το ΤΔ/41 Σύνταγμα Πεζικού/4Ο Επιτελικό Γραφείο διενεργεί διαγωνισμό για την εγκατάσταση αυτόματων πωλητών καφέ, [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για κιτ αναβάθμισης υλικού AHRU

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια παγωτών

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί συνοπτικός ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές ενσφράγιστες προσφορές, [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Παρασκευασμένων Φαγητών Χωρίς Κρέας

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 2ετούς Διάρκειας, [συνέχεια..]