ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για την προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Εργαστηρίων

To Γ.Ν Ζακύνθου προκηρύσσει τη διενέργεια επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια  ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) ΔΕ.24/18 για την ”Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού (Φάρμακα Αισθητήριων Οργάνων [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια καταψυγμένων αλιευμάτων

Ανακοινώνεται ότι θα διενεργηθεί από το ΕΚΕΜΣ, Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΤΑ Β΄» στο Βύρωνα (Καρέας), ανοικτός δημόσιος [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την εκποίηση εκρηκτικών υλών

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) διακηρύσσει ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τους όρους της [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια ημιάρβυλων – υποδημάτων ασφαλείας

Η Πολεμική Αεροπορία προκηρύσσει διαγωνισμό  μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Κλιματιστικών

Διαγωνισμός για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Κλιματιστικών για την κάλυψη των αναγκών Κέντρων Υγείας [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων

Το γραφείο Προμηθειών του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως διενεργεί διαγωνισμό για την ανάδειξη [συνέχεια..]

Διαγωνισμοί Πολεμικής Αεροπορίας

Η Πολεμική Αεροπορία διενεργεί των κάτωθι διαγωνισμούς: “Προμήθεια «Κιτ αναβάθμισης υλικού AHRU από AH [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την “ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων και επιφανειών των εγκαταστάσεων της ΥΠΑ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας διενεργεί διαγωνισμό για την “ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων και επιφανειών [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια υδρόμετρων

Η ΔΕΥΑ Ρόδου προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 [συνέχεια..]