ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για την Προμήθεια συστήματος αεροσκάφους

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος Νέου Αεροσκάφους Σταδίου Επιλογής (ΝΑΣΕ). Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

[Χαλκίδα] – Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων.

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης λιπαντικών και πρόσθετων για τις [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Ελαιόλαδου

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) ΤΟΥ ΑΡ. 33 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ [συνέχεια..]

[Ζάκυνθος] – Διαγωνισμός για την Αποκομιδή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια «Αναλώσιμα Οδοντιατρικά Υλικά»

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 50501/15-12-2017 [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού

H Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’αριθμ. 27266/ 26-7-2017 Απόφασης [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει 1ο Επαναληπτικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για [συνέχεια..]

[Θεσσαλονίκη] – Διαγωνισμός για την προμήθεια 80 φορητών υπολογιστών

Η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί διαγωνισμό για την προμήθεια 80 φορητών υπολογιστών [συνέχεια..]

Διαγωνισμοί Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας διενεργεί μειοδοτικούς διαγωνισμούς για: α) την προμήθεια “Λυχνίες Thyratron CX [συνέχεια..]