ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για την προμήθεια Ακτινογραφικών Μηχανημάτων και Συστημάτων Ψηφιοποίησης Εικόνων

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’αριθμ. πρωτ. 9149/ 6-3-2018 [συνέχεια..]

Διαγωνισμοί του Γ.Ν.Ν.Π «Άγιος Παντελεήμων»

Το Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων» – Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα»,  προκηρύσσει συνοπτικούς διαγωνισμούς για την [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για Υπηρεσιες Καθαριότητας

Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου των Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 216 ΚΙΧΝΕ, του [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP)

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), [συνέχεια..]

Διαγωνισμοί του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως προκηρύσσει διαγωνισμούς που αφορούν: Διάφορες Ιατρικές Συσκευές & Προϊόντα, [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Ιματισμού

Η υπηρεσία προμηθειών πολεμικής αεροπορίας διεξάγει ηλεκτρονικό διαγωνισμό για  την Προμήθεια Ειδών Ιαματισμού. Περισσότερες [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Τελικής Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων

Tο Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί : Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη Σύναψη Τριετούς Συμφωνίας [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για τη Προμήθεια Υλικών

Ανοικτός ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών για τον ψεκασμό ελαιοδέντρων

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ελαιολάδου

Η 88 Στρατιωτική Διοίκηση θα προβεί στη διενέργεια Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Εξαιρετικά [συνέχεια..]