ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών τραπεζοκομίας

1. Αναθέτουσα αρχή: ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 2. Σχηματισμός Διενέργειας Διαγωνισμού: ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 3. [συνέχεια..]

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Κρατικοί διαγωνισμοί προκηρύχθηκαν στη Βουλγαρία Οι σχετικές πληροφορίες για τους διαγωνισμούς βρίσκονται επίσης στην [συνέχεια..]

Διαγωνισμοί για την προμήθεια: Υφασμάτων, Διανομή Γευμάτων και Μυοκτονία

Το Γ.Ν Ζακύνθου προκηρύσσει τους παρακάτων διαγωνισμούς (κατεβάσετε τα αρχεία πατώντας πάνω στον διαγωνισμό [συνέχεια..]

∆ιαγωνισμός για την « Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού»

Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 9/2020, για την «Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού», CPV: 39313000-9, συνολικής [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων οπωροπωλείου

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κωδικός [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών για την πυροπροστασία των εργαζομένων

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού σε ευρώ ελεύθερο με [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή Μαγνητικού Τομογράφου

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια λέμβων

∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την Σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο Χρονικής ∆ιάρκειας Τεσσάρων (4) [συνέχεια..]

Διαγωνισμοί για την προμήθεια ιατρικών προιόντων

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης [συνέχεια..]