ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε οκτακόσιους – 2 – (800) Πρόσφυγες / Μετανάστες της Ανοικτής Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας Σκαραμαγκά

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της με αριθμό πρωτ. 9186 [συνέχεια..]

Εκδήλωση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας: «Προστασία προσωπικών δεδομένων»

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων, διοργανώνει ημερίδα με θέμα: [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια «Νωπών κρεάτων και πουλερικών»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ Προκήρυξη υπ’ αριθ. [συνέχεια..]

Διαγωνισμοί Γ.Ν Ζακύνθου για διανομή γευμάτων, υπηρεσίες παροχής μυοκτονία και υπηρεσίες φύλαξης

Το Γ.Ν.Ζακύνθου, προκηρύσσει τρεις διαγωνισμούς για Διανομή των γευμάτων στους ασθενείς του Νοσοκομείου, σε [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια παγωτών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΑΝΕΞ. ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ/88 ΣΔΙ Προκήρυξη υπ’ αριθ. [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών πουλερικών και κρεάτων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ NΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ – [συνέχεια..]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών εκμίσθωσης οχημάτων με οδηγό

H Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα προτίθεται στο επόμενο διάστημα να προβεί σε [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών οπωρολαχανικών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΑΝΕΞ. ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 88 ΣΔΙ Προκήρυξη [συνέχεια..]