ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για την προμήθεια Χειρουργικών Ραμμάτων για ένα έτος

ΔΙΑΚΉΡΥΞΉ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ   «Για την προμήθεια Χειρουργικών Ραμμάτων [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

Αποστολή Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό Για την ανάθεση του έργου «Επισκευή και [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών με τίτλο: «Διατάξεις Νεφρικής Υποστήριξης», CPV: 33181000-2

Σας γνωρίζουμε ότι το 424 ΓΣΝΕ/Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει σε εκτέλεση του (γ) σχετικού, τη διενέργεια [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, διακηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, με [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων υγειονομικών υλικών

Tο 424 ΓΣΝΕ/Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμών, υπ’ αριθμ’: 55/2017, για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Ενδοφακών

Το Γ.Ν.Ν.Π «Άγιος Παντελεήμων» – Γ.Ν.Δ.Α.»Η Αγία Βαρβάρα» προκηρύσσει διαγωνισμό με κριτήριο κατοχύρωσης την [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια εντύπων

Το Γ.Ν.Ν.Π «Άγιος Παντελεήμων» – Γ.Ν.Δ.Α.»Η Αγία Βαρβάρα» προκηρύσσει διαγωνισμό με κριτήριο κατοχύρωσης την [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για Τεχνικούς Ασφαλείας

Το Γ.Ν.Ν.Π «Άγιος Παντελεήμων» – Γ.Ν.Δ.Α.»Η Αγία Βαρβάρα» προκηρύσσει διαγωνισμό με κριτήριο κατοχύρωσης την [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για πακέτα Φακοθρυψίας

Το Γ.Ν.Ν.Π «Αγιος Παντελεήμων» – Γ.Ν.Δ.Α.»Η Αγία Βαρβάρα» προκηρύσσει διαγωνισμό με κριτήριο κατοχύρωσης την [συνέχεια..]