ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής Η/Υ και Περιφ. Εξοπλισμού με ανταλλακτικά

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκυρήσσει την Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση του [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια οπωροκηπευτικών

Το ΤΣ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ,  θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, για [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια ψυκτών κλιματισμού

Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7 προκηρύσσει, ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, για την προµήθεια δυο (2) ψυκτών κλιµατισµού [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια χαρτικών ειδών γραφείου

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού σε ευρώ ελεύθερο [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Νερών – Αναψυκτικών – Χυμών

To ΚΕΜΧ θα προβεί σε διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Νερών – Αναψυκτικών [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Νωπών κρεάτων

Διαγωνισμός για την προμήθεια Νωπών κρεάτων για τις μονάδες της Φρουράς Πολυκάστρου Περισσότερες λεπτομέρειες [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 59/ 2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Διοίκηση της [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Προμήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες κυλικείων – ΚΨΜ

Σας γνωρίζουμε ότι η Μεραρχία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό, θα προβεί στη [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την παροχή σίτισης ιατρών

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 43140/2.11.2018 [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.