ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει διαγωνισμού για την προμήθεια Υγεινομικού Υλικού (Υλικά Αναισθησία και Ανάνηψης) του [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισµού σε Ευρώ, µε σφραγισµένες προσφορές και [συνέχεια..]

Διαγωνισμό για την εγκατάσταση μηχανημάτων αυτόματων πωλητών

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΡΔΟΥ «ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ» (Γ’ [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης

Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ για τις ανάγκες του κρατικού αρτοποιείου του ΑΝΟΙΧΤΟΥ [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου, Ηλιέλαιου και Ελιών Α΄ Καλαμών

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.06/201 8) με Ενσφράγιστες Προσφορές για την Προμήθεια Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου, [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 148/2018,  [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού και Θεραπευτικών προιόντων

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 146/2018,  [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 144/2018,  [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: προκηρύσσει την Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση κουφωμάτων με κιγκλιδώματα

Η ΥΠΑ διενεργεί διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά [συνέχεια..]