ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Παροχή υπηρεσιών σίτισης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Επωνυμία Aναθέτουσας Αρχής, Δραστηριότητα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠEΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, (Ν.Π.Δ.Δ) Ερυθρού Σταυρού 28 και [συνέχεια..]

Διαγωνισμοί Νοσοκομείου Ζακύνθου

Το Γενικό Νοσοκομείου Ζακύνθου προκηρύσσει διαγωνισμούς για: Αναλώσιμα Αιματολογικά Προϊόντα. Πατήστε εδώ. Μη χημικά [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια κρεάτων και πουλερικών

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Αρτοσκευασμάτων Σφολιατοειδών του ΚΕΜΧ

Το Κέντρο Εκπαίδευσεως  Ν/Σ του ΚΕΜΧ Ναυπλίου διενεργεί διαγωνισμό για την Προμήθεια Αρτοσκευασμάτων Σφολιατοειδών. Όλες [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για τη διαμόρφωση χώρων κτηρίου (Υ.Π.Α.)

H υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια κουμπιών

Διαγωνισμός Στρατιωτικού Εργοστασίου για την προμήθεια κουμπιών Πατήστε εδώ για όλες τις λεπτομέρειες.

Διαγωνισμός για την προμήθεια γλυκισμάτων και αναψυκτικών

Αντικείμενο Διαγωνισμού: προμήθεια γλυκισμάτων, για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Προμήθεια αναλωσίμων υλικών

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, προκηρύσσει με το (β) σχετικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας [συνέχεια..]

Διαγωνισμοί Πολεμικού Ναυτικού

Το Πολεμικό Ναυτικό προκηρύσσει διαγωνισμούς για την προμήθεια υλικών: Για την Κάλυψη Άμεσων και [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας από Τεχνικό Ασφαλείας

Το Γ.Ν.Ζακύνθου προκηρύσσει Επαναληπτικό Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: « Παροχή υπηρεσιών υγείας [συνέχεια..]