ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για την προμήθεια κουφωμάτων

Tο 10 ΣΠ θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, σύμφωνα [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τη διαχείριση «Επικίνδυνων Αποβλήτων του 251 ΓΝΑ»

H ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΔΑΥ)/Αεροδρόμιο Ελευσίνας διενεργεί τον διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για Επισκευή – προμήθεια κρισίμων υλικών Αφων C–27J».

Η Πολεμική Αεροπορία διενεργεί ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή ειδών κυλικείου

Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου θα διενεργηθεί συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτών [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια «Υλικά ακτινοδιαγνωστικής»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υλικών και εφοδίων

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 προκηρύσσει σύναψη συμφωνίας πλαίσιο (Σ-Π) παροχής υπηρεσιών μεταφοράς υλικών και εφοδίων όλων [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την “πραγματοποίηση κυτταρολογικών εξετάσεων – Τεστ Παπανανικολάου”

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την αμοιβή υπηρεσιών τραπεζοκόμων

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός, µε αριθµό διακήρυξης [συνέχεια..]