ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για την προμήθεια α. Αναλώσιμων κλιματιστικών μονάδων

Το Γ. Ν. Ζακύνθου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ , Την Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια α. [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Προιόντων Καθαριότητας

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 42769/1-11-2019 [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου της «ετήσιας συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 76/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΗ H Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας

Σε εκτέλεση του (β) σχετικού, Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό, µε αριθµό διακήρυξης 142/2019, για την Ανάδειξη [συνέχεια..]

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια εξέδωσε δελτίο [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Ελαιολάδου

Συνοπτικός Διαγωνισμός σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης

Η 98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στο ΚΥΤ [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών και Νωπών Παρασκευασμάτων Κρέατος

Συνοπτικός Διαγωνισμός σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Υλικών και Εξοπλισμού Πληροφορικής»

«Προμήθεια Υλικών και Εξοπλισμού Πληροφορικής», CPV:33197000-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαέξι χιλιάδων τριακοσίων δεκαεπτά [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Τυροκομικών Ειδών

Η 11η Πτέτυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές [συνέχεια..]