ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 2675/15-1- [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κυλικείου

Η Μεραρχία Διδυμότειχου θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή ειδών [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση Ακτινογραφικού μηχανήματος

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’αριθμ. πρωτ. 4457/ [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, προκηρύσσει την Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Νωπών κρεάτων και πουλερικών

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Εφοδιασμού Μεταφορών (ΚΕΕΜ) θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης»

Προκήρυξη διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Υφάσματος Σύμμεικτου Παραλλαγής και μικροΰλικών ένδυσης

H ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει 1 επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «Υφάσματος Σύμμεικτου Παραλλαγής Νο 225 [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Φαρμακευτικών προϊόντων

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια Φαρμακευτικών Προϊόντων για την κάλυψη αναγκών και [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Εκµετάλλευσης από Ιδιωτικό Φορέα των Καταστηµάτων Μαζικής και Γρήγορης Εστίασης

Ανακοινώνουµε ότι το Πολεµικό Ναυτικό διενεργεί : Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για την Aνάθεση Παροχής [συνέχεια..]