ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου – ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Διαγωνισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου – ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ [συνέχεια..]

Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Το Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» διενεργεί ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την [συνέχεια..]

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός – ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός – ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ [συνέχεια..]

Διαγωνισμός του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη [συνέχεια..]

Διαγωνισμοί πολεμικής αεροπορίας

SKMBT_C22015091607450 SKMBT_C22015091607451 SKMBT_C22015091607460

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με αντικείμενο την “Συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων”

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με αντικείμενο την “Συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων”