ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για την προμήθεια νοσοκομειακών ειδών από χαρτί

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια «Συλλέκτες & σάκοι συλλογής, παροχέτευσης & εξοπλισμοί»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια οπωροκηπευτικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4/2019 Σας γνωρίζουμε ότι το ΚΕΜΧ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης μηχανημάτων της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός, µε αριθµό διακήρυξης 113/2019 για την Παροχή Υπηρεσιών «Σύναψη ετήσιας σύµβασης συντήρησης [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια «Συστήματα Παρακολούθησης Κλινικής ΩΡΛ»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης [συνέχεια..]

Ανάδειξη Αναδόχου Περιοδικής Επιθεώρησης Αφους VIP GV (GULFSTREAM V) S/N 678

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την ανάθεση έργου Υπηρεσίες φύλαξης

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, προκηρύσσει, Την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών σίτισης µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης

Στο πλαίσιο της αποστολής της  η 98 Α∆ΤΕ θα προβεί άµεσα στην υλοποίηση των [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια εντύπων

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, την Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια γάζας απλής & χειρουργικής

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, προκηρύσσει την Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΓΑΖΑΣ ΑΠΛΗΣ & [συνέχεια..]