ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών υγείας Τεχνικού Ασφαλείας

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού ( δίς) Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια μελανιών, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, προκηρύσσει τη διενέργεια Επαναληπτικού ( δίς) Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, προκηρύσσει τη διενέργεια  Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Α) Διαφόρων [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών

Αναθέτουσα αρχή:29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΠΟΓΡΑ∆ΕΤΣ». Είδος ∆ιαγωνισµού: Ανοιχτός ∆ηµόσιος Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός. Αντικείµενο του [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (KAE 1511) « [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Εμφιαλωμένου νερού για τις ανάγκες των Μονάδων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΑΝΕΞ. ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ/88 ΣΔΙ Προκήρυξη [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής Η/Υ και Περιφ. Εξοπλισμού με ανταλλακτικά

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκυρήσσει την Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση του [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια οπωροκηπευτικών

Το ΤΣ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ,  θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, για [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια ψυκτών κλιματισμού

Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7 προκηρύσσει, ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, για την προµήθεια δυο (2) ψυκτών κλιµατισµού [συνέχεια..]