ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμός Ελληνικής Αστυνομίας για την συντήρηση ανελκυστήρων

Διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο παροχής υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων, για τις [συνέχεια..]

Διαγωνισμός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού για τη μίσθωση οχημάτων αγροτικού τύπου και μικρών λεωφορείων

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) Δεκαπέντε (15) Οχημάτων Αγροτικού [συνέχεια..]

Διαγωνισμός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού για εκμετάλλευση καταστημάτων Μαζικής και Γρήγορης Εστίασης

∆ιακήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισμού για την Εκμετάλλευση από Ιδιωτικό Φορέα, των Υπαρχόντων Καταστημάτων Μαζικής [συνέχεια..]

Διαγωνισμός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού για την προμήθεια καυσίμων

∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για τη Σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο δύο (2) Ετών και [συνέχεια..]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ΄ αριθμ. 3/15 για τη Μίσθωση Κατάλληλων Χώρων Στέγασης Προσφύγων – Μεταναστών στην Πελοπόννησο.

Στο πλαίσιο συνδρομής του ΓΕΑ στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος, υφίσταται απαίτηση εξεύρεσης και [συνέχεια..]

Διαγωνισμός Παναρκαδικού Νοσοκομείου για την Προμήθεια Ισοτοπικών Αντιδραστηρίων

Το Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης “Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ” διενεργεί ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια: [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Η Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό [συνέχεια..]

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ, προγραμμάτων και λοιπών υλικών

Η Ελληνική Αστυνομία προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια Η/Υ, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. Όλες [συνέχεια..]

Διαγωνισμός Παναρκαδικού Νοσοκομείου για την Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων

To Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό τακτικό διαγωνισμό για την [συνέχεια..]

Δημόσιος Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός της Περιφέρειας Αττικής- Π.Ε.Α.Α..

Ο διαγωνισμός αφορά στην ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη [συνέχεια..]