ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προμήθεια υγειονομικού και κτηνιατρικού φαρμακευτικού υλικού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) Ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Εργολάβου Παροχής Πιστοποιημένης Εκπαίδευσης κατά ΥΠΑ

“Δ ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Δ ιαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο Τεσσάρων (4) Ετών για [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών υπόδησης για το προσωπικό της Αστυνομίας

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που αφορά τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη [συνέχεια..]

Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Τρίπολης

Περίληψη διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου για τις [συνέχεια..]

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοιχτής διαδικασίας για την προμήθεια επίπλων

Διακήρυξή ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας προς σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια επίπλων, για [συνέχεια..]

Προμήθεια Υλικών – ανταλλακτικών κύριων μηχανών πλωτών μέσων και περιπολικών σκαφών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γ.Δ.Ο.Υ./Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2Ο προκηρύσσει ηλεκτρονικό, δημόσιο, [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο προμήθειας συσκευών θέρμανσης και [συνέχεια..]

Διαγωνισμό για τη «Συντήρηση επιπέδου W5 κύριων μηχανών ΠΑΘ/ΛΣ 070»

H Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής διακηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό [συνέχεια..]

Διαγωνισμός Ποιότητας Ελαιολάδου

Ανακοίνωση σχετικά με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων στον Διαγωνισμό Ποιότητας Ελαιολάδου “KOTINOS” 2016 της [συνέχεια..]

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την “Προμήθεια 280 αυτόματα αναδιπλούμενων σχεδίων”

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την “Προμήθεια 280 αυτόματα αναδιπλούμενων σχεδίων” προυπολογισθείσας αξίας πεντακοσίων εξήντα [συνέχεια..]