ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαγωνισμοί υπουργείου οικονομίας, υποδομών ναυτιλίας και τουρισμού

1. Διαγωνισμός υπουργείου οικονομίας, υποδομών ναυτιλίας και τουρισμού για προμήθεια καυσίμων. Δείτε το αρχείο [συνέχεια..]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 11/15 για την Ανάδειξη Φωτογράφου (εργολάβου) φωτογραφιών Ν/Σ προς κάλυψη αναγκών της 124 ΠΒΕ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 11/15  για την Ανάδειξη  Φωτογράφου (εργολάβου) φωτογραφιών Ν/Σ προς [συνέχεια..]

Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός της ΠΑ – Ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών τροφοδοσίας

Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός της ΠΑ – Ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών τροφοδοσίας Δείτε το αρχείο του [συνέχεια..]

Προκηρύξεις Διαγωνισμών Νοσοκομείων και Αστυνομίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια του είδους ΄΄Θήκες [συνέχεια..]

Διαγωνισμός Παναρκαδικού Νοσοκομείου για αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων

Διαγωνισμός Παναρκαδικού Νοσοκομείου για αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων

Διαγωνισμός 117 πτέρυγας μάχης για κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμό Π. 06/2015 1. Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει τη διενέργεια Πρόχειρου [συνέχεια..]

Διαγωνισμός και έκθεση ελαιολάδου στο Τόκυο από 17 εως 19 Απριλίου 2015

Σας ενημερώνουμε ότι ο Ιαπωνικός Σύνδεσμος Σομμελιέ Ελαιολάδου διοργανώνει τον 4ο ετήσιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου [συνέχεια..]

Διαγωνισμός Υπηρεσιών Παράδοσης Γευμάτων Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 22 100, Τρίπολη Αρ. Διακήρυξης [συνέχεια..]

Διαγωνισμός προσφορών ΔΟΥ Τρίπολης για την προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης.

Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ Τρίπολης διακηρύσσει διαγωνισμό προσφορών για την προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης τύπου [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.