">

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΕΚΘΕΣΕΙΣ

50η Διεθνής Έκθεση Κοσμημάτων, Ρολογιών & Μηχανημάτων Κατασκευής Κοσμημάτων. Επιδοτείται η διαμονή

Από 19 έως 22 Μαρτίου 2020 στην Κωνσταντινούπολη. Τελική ημερομηνία συμμετοχής: 21-02-2020            [συνέχεια..]

Έκθεση μοτοσυκλέατας, ποδηλατου και αξεσουάρ «Motorbike 2020». Επιδοτείται η διαμονή

Μεταξύ των ημερομηνιών 20-23 Φεβρουαρίου 2020 πρόκειται να πραγματοποιηθεί MOTOBIKE 2020 στην Τουρκία – [συνέχεια..]

Διεθνής Έκθεση «Istanbul Γραφικής ύλης, Χαρτικών Ειδών και Ειδών Γραφείων

Μεταξύ των ημερομηνιών 19-23 Φεβρουαρίου 2020 πρόκειται να πραγματοποιηθεί Διεθνή Έκθεση “ISTANBUL ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, [συνέχεια..]

Διεθνής Έκθεση «HORECA FAIR AEGEAN INTERNATIONAL HOTEL EQUIPMENT, HOSPITALITY LODGING TECHNOLOGY 2020». Καλύπτονται τα έξοδα διαμονής

Μεταξύ των ημερομηνιών 19-22 Φεβρουαρίου 2020 πρόκειται να πραγματοποιηθεί Διεθνής Γενική Εμπορική Έκθεση “HORECA [συνέχεια..]

Έκθεση Έτοιμων Ανδρικών & Γυναικείων Ενδυμάτων. Επιδοτείται η διαμονή

05 – 08 Φεβρουαρίου 2020  στα Αδανα. Έτοιμα Ανδρικάα & Γυνακεία ρούχα. Πλεκτά – [συνέχεια..]

WIN EURASIA 2019- Έξι εκθέσεις σε ένα χώρο. Επιδοτείται η διαμονή

Από 12 – 15 Μαρτιου 2020  στην Κωνσταντινούπολη Metalworking EURASIA 25th Int. Sheet Metal Processing, Metalcutting [συνέχεια..]

Με ένα Εθνικό και τρία Ομαδικά Περίπτερα η Ελλάδα στην FRUIT LOGISTICA 2020

Με ισχυρή την Ελληνική συμμετοχή ανοίγει τις πύλες της από τις 5 έως τις [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.