">

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΕΡΕΥΝΕΣ

Το 40% των χρηστών θέλει πρόγραμμα mobile data με απεριόριστο streaming βίντεο

Σε παγκόσμιο καταλύτη για τα mobile data εξελίσσεται η παρακολούθηση βίντεο μέσω κινητών συσκευών. [συνέχεια..]

“Στόχοι” ψηφιακών επιθέσεων και οι οικιακοί δρομολογητές

Σε “εύκολους στόχους” για το ψηφιακό έγκλημα μπορούν να εξελιχθούν οι συσκευές των οικιακών [συνέχεια..]

ΟΟΣΑ: 1 στους 4 Έλληνες βρίσκεται εκτός εκπαίδευσης- κατάρτισης -αγοράς εργασίας

Ένας στους τέσσερις Έλληνες βρίσκεται εκτός εκπαίδευσης, εκτός κατάρτισης και εκτός αγοράς εργασίας, σύμφωνα [συνέχεια..]

Οι ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων ενισχύουν την καινοτομία των εταιρειών

Σημαντικό πλεονέκτημα στην προσπάθεια μιας επιχείρησης να παράξει καινοτομία αποτελεί το εργατικό δυναμικό. Μάλιστα, η έμφαση [συνέχεια..]

To 60% των εργασιών μιας εταιρείας θα “τρέχει” στο Cloud το 2018

Στο επίκεντρο της στρατηγικής των εταιρειών ανά τον κόσμο βρίσκεται, πλέον, το οικοσύστημα του [συνέχεια..]

Η ψηφιακή τεχνολογία φέρνει αλλαγές στον χώρο της ασφάλισης

Ψηφιακές αλλαγές φέρνει η τεχνολογία σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας παγκοσμίως, με [συνέχεια..]

Τα 2/3 των οργανισμών δεν είναι ακόμη «ώριμα» στην στρατηγική cloud

Αποτελεί πλέον κοινή επιχειρηματική πρακτική, αλλά ελάχιστοι οργανισμοί έχουν καταφέρει να αξιοποιήσουν πλήρως τα [συνέχεια..]

Υποχώρησε ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης στην Ελλάδα

Σε ρυθμούς οικονομικής κρίσης συνεχίζει να κινείται ο δείκτης αισιοδοξίας των καταναλωτών στην Ελλάδα, [συνέχεια..]

Τα βιομετρικά στοιχεία αντικαθιστούν passwords και PINs έως το 2021

Σταδιακή κατάργηση των passwords και PINs φέρνει η αυξανόμενη διείσδυση της χρήσης βιομετρικών στοιχείων για την αναγνώρισης της ταυτότητας [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.