ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Δικαιώνεται το 70% όσων προσφεύγουν κατά φορολογικών ελέγχων

Σε βάθος τριετίας, σε σύνολο 604 αποφάσεων οι 440 ήταν θετικές για τους φορολογούμενους, [συνέχεια..]

Αποστολή βεβαιώσεων για τα κέρδη του φορολογικού έτους 2015

Όπως είναι γνωστό, με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1274/30.12.2015 ορίστηκε εκτός των άλλων ο τύπος και [συνέχεια..]

ΓΓΔΕ: Όλο το νέο εγχειρίδιο για τους φορολογούμενους

Νέο εγχειρίδιο εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων προς βοήθεια των φορολογουμένων που μπορεί [συνέχεια..]

Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Οκτωβρίου 2016

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Οκτωβρίου 2016 προς ενημέρωση των [συνέχεια..]

Όλες οι λεπτομέρειες για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. πετρελαίου στους αγρότες για το 2016

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι [συνέχεια..]

Παράταση στην προθεσμία πόθεν έσχες ως τις 15 Ιανουαρίου 2017

Τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων [συνέχεια..]

Στο 29% ο φόρος στις προσωπικές εταιρείες – Εισφορές 26,95% για τα μέλη δ.σ.

Εξωμειώθηκε ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι υπόχρεοι των περ. [συνέχεια..]

Ξεκινούν οι διαγραφές κόκκινων δανείων από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες

Στην αντεπίθεση είναι έτοιμες να περάσουν οι συστημικές τράπεζες, προκειμένου αφενός να αλλάξουν την [συνέχεια..]

ΔΕΕ – Έκπτωση ΦΠΑ τιμολογίου με ελλειπή στοιχεία

Μια σημαντική απόφαση εξέδωσε το Ευρωπαϊκό δικαστήριο, σχετικά με την έκπτωση του ΦΠΑ στις [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.