">

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΝΕΑ

Διαγραφή οφειλών και προστίμων κάτω των 10 ευρώ – Ποιους αφορά

Στην άπαξ διαγραφή προστίμων και οφειλών προς το Δημόσιο κάτω των 10 ευρώ σχεδιάζει [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια οπωροκηπευτικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4/2019 Σας γνωρίζουμε ότι το ΚΕΜΧ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια «Συστήματα Παρακολούθησης Κλινικής ΩΡΛ»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης [συνέχεια..]

Διεθνής έκθεση Τουρισμού BIT – International Travel Exhibition  2020

Η εταιρεία GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE σαν αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη Διεθνή έκθεση Τουρισμού BIT [συνέχεια..]

Το άρθρο της εβδομάδας. 9 ενέργειες για αποτελεσματικό Email Marketing [4ο μέρος]

Αυτό είναι το τέταρτο μέρος της σειράς μας με τις 9 ενέργειες για αποτελεσματικό [συνέχεια..]

Πρόγραμμα για την προώθηση φρέσκων φρούτων και λαχανικών στην εσωτερική αγορά Γερμανία, Πολωνία και Τσεχία

Τo Επιμελητήριο Αρκαδίας ενημερώνει τα μέλη του ότι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος υλοποιεί πρόγραμμα [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών σίτισης µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης

Στο πλαίσιο της αποστολής της  η 98 Α∆ΤΕ θα προβεί άµεσα στην υλοποίηση των [συνέχεια..]

Οικονομία & Εμπόριο στην Ουγγαρία

To γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Βουδαπέστη εξέδωσε το [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.