ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το άρθρο της εβδομάδας. Από το branding στο brand positioning και στην καρδιά του πελάτη σου

Αρκετά χρόνια πίσω, τα τμήματα marketing εστίαζαν την προσοχή τους σε μεμονωμένες επικοινωνιακές δραστηριότητες, [συνέχεια..]

Πρόσκληση συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Grecia Panorama 2019

H Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόκειται να συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Grecia Panorama 2019 που [συνέχεια..]

Η επιστροφή του καταβληθέντος φόρου μεταβιβάσεως, ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ

Α. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ 1. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: Εάν μετά την επίδοση [συνέχεια..]

Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα δοθεί – Όσα πρέπει να ξέρετε

Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται δύο υπουργικές αποφάσεις για τη χορήγηση έξτρα επιδόματος θέρμανσης 15 [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικού αποχιονισμού

Περίληψη Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού  διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Προϊόντα υγιεινής από χαρτί χαρτοβάμβακα, Σύριγγες-Βελόνες Ράμματα

«Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Προϊόντα υγιεινής από χαρτίχαρτοβάμβακα CPV:33771000-5» «Σύριγγες-Βελόνες CPV: 33141310-6» και «Ράμματα [συνέχεια..]

Νέο σύστημα ΦΠΑ για τους πωλητές στο διαδίκτυο

Παρουσιάστηκαν νέες λεπτομέρειες σχετικά με τους κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου [συνέχεια..]

Ενημερωτικό οικονομικό δελτίο Ρουμανίας

Την επισκόπηση κυριότερων οικονομικών ειδήσεων και διμερών οικονομικών σχέσεων εξέδωσε σε οικονομικό δελτίο το [συνέχεια..]

Επιχειρηματικό – Οικονομικό Δελτίο Επιμελητηρίου Αρκαδίας

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ Διευκολύνεται η ολοκλήρωση επενδύσεων που [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές - και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.