">

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών τραπεζοκομίας

1. Αναθέτουσα αρχή: ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 2. Σχηματισμός Διενέργειας Διαγωνισμού: ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 3. [συνέχεια..]

Διεθνής Έκθεση «Istanbul Γραφικής ύλης, Χαρτικών Ειδών και Ειδών Γραφείων

Μεταξύ των ημερομηνιών 19-23 Φεβρουαρίου 2020 πρόκειται να πραγματοποιηθεί Διεθνή Έκθεση “ISTANBUL ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, [συνέχεια..]

Το άρθρο της εβδομάδας. Στήνοντας την ομάδα για να πετύχετε στο ηλεκτρονικό εμπόριο [1ο Μέρος]

Σίγουρα όσοι ασχολούμαστε με το ηλεκτρονικό εμπόριο είμαστε εξοικειωμένοι με τον όρο κανάλια -στα [συνέχεια..]

Η γρίπη των πουλερικών εξαπλώνεται στην ανατολική Ευρώπη

Το στέλεχος H5N8 της γρίπης των πουλερικών εντοπίστηκε σε μεγάλο αγρόκτημα εκτροφής γαλοπούλας στη [συνέχεια..]

Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός «ΕΠΑΝΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020: Λήγει στις 31/01/2020 η υποβολή των αιτήσεων

Επιδοτούνται κατά 50% επενδυτικά σχέδια Από 50.000 € έως 400.000 € για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της παραγωγικής [συνέχεια..]

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία

Κρατικοί διαγωνισμοί προκηρύχθηκαν στη Βουλγαρία Οι σχετικές πληροφορίες για τους διαγωνισμούς βρίσκονται επίσης στην [συνέχεια..]

«Οι επιπτώσεις της ψηφιοποίησης στην αγορά εργασίας» – Μελέτη ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ παρουσίασε σήμερα τη μελέτη με τίτλο “Οι επιπτώσεις της [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.