ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων για την Ρουμανία μηνός Iουνίου 2019

Το γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας Ελλάδος στο Βουκουρέστι εξέδωσε το δελτίο [συνέχεια..]

Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Θεάματος

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Θεάματος, το οποίο θα υλοποιηθεί [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια Εμφιαλωμένων Νερών

To Επιμελητήριο Αρκαδίας σας ενημερώνει ότι η Πρόσκληση  αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια. Πατήστε το [συνέχεια..]

Οικονομικές και Επιχειρηματικές Ειδήσεις της Μόσχας

Το γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα εξέδωσε ενημερωτικό Δελτίο [συνέχεια..]

Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2019

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων βιβλιοπωλείων – εκδοτικών οίκων, και ολοκληρώνεται την [συνέχεια..]

ΟΑΕΔ: Πώς θα ρυθμίσουν τα χρέη τους οι οφειλέτες του τ.ΟΕΚ για αποπληρωμή της κατοικίας τους

Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ρύθμιση μέχρι 31.12.2019 των οφειλών ληξιπρόθεσμων και [συνέχεια..]

Ακατάσχετος λογαριασμός: Πώς θα αυξάνεται με τη νέα ρύθμιση – Αναλυτικά παραδείγματα

Τη διαδικασία για την προοδευτική αποδέσμευση λογαριασμών για οφειλέτες της εφορίας που είναι συνεπείς [συνέχεια..]

Ποιοι είναι τελικά οι social media influencers;

Το ερώτημα που θα πρέπει να τίθεται σε κάθε έναν από εμάς που έχουμε [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές - και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.