ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΙΚΑ : Διευκρινίσεις για τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών των υπερχρεωμένων πολιτών

Δημοσιεύτηκε εγκύκλιος του ΙΚΑ με την οποία διευκρινίζεται η διαδικασία ρύθμισης των οφειλών των [συνέχεια..]

Ασφαλιστικό: Μεγάλοι χαμένοι όσοι έχουν παράλληλη απασχόληση

Μεγάλοι χαμένοι είναι όσοι μισθωτοί που έχουν παράλληλη απασχόληση και εργάζονται με μπλοκάκι παροχής [συνέχεια..]

Μέχρι αύριο Πέμπτη 12 Μαΐου, σε δημόσια διαβούλευση ο νέος νόμος για προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ περί προσέγγισης νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών [συνέχεια..]

Επιχειρηματικό – Οικονομικό Δελτίο Επιμελητηρίου Αρκαδίας

Ανέπαφες συναλλαγές δέχονται το 50% των μηχανημάτων POS της αγοράς Πάνω από 50% των [συνέχεια..]

Πιο ελαστικά κριτήρια για την έκδοση μπλοκ επιταγών

Στη διακριτική ευχέρεια των τραπεζών είναι η δυνατότητά τους να εκδίδουν μπλοκ επιταγών σε [συνέχεια..]

Οι 40 Κορυφαίοι Κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας

Η ICAP Group εκδίδει την επιχειρηματική έκδοση «40 Κορυφαίοι Κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας», μία [συνέχεια..]

Ανέπαφες συναλλαγές δέχονται το 50% των μηχανημάτων POS της αγοράς

Πάνω από 50% των τερματικών στην Ελλάδα προσφέρουν ανέπαφες συναλλαγές, σύμφωνα με στοιχεία που [συνέχεια..]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την ελληνική γλώσσα

Παρουσιάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας. Πολλοί νεολογισμοί εισάγονται στη γλώσσα μας μέσα από νομοθετικές [συνέχεια..]

Έρευνα της ΕΣΕΕ για τα φορολογικά βάρη και ανάλυση του νέου φορολογικού λογαριασμού

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων & Εισφορά Αλληλεγγύης (χρήση 2016 ) Οι νέες διατάξεις της [συνέχεια..]

Όλες οι αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος που προβλέπονται στο νέο ασφαλιστικό

1. Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος Φυσικών προσώπων (ισχύς για εισοδήματα από 1.1.2016) Τροποποιείται  η κλίμακας [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές - και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.