ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τι κοινό έχουν δώδεκα πρωτοβουλίες πολιτισμού που υλοποιούνται σε οκτώ πόλεις στην Ελλάδα?

Γιορτή Υποτροφιών 2015/16 Πέμπτη 12 Μαΐου 2016, 20:30 μ.μ. LABattoir, 26ης Οκτωβρίου 35, 546 [συνέχεια..]

Διεθνής Έκθεση İSK-SODEX İSTANBUL στην Κωνσταντινούπολη

Η διοργανώτρια εταιρεία εκθέσεων Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. διοργανώνει τη Διεθνή Έκθεση İSK-SODEX [συνέχεια..]

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Απριλίου 2016 του SETE Intelligence για τον Ελληνικό Τουρισμό

Επισκόπηση εξελίξεων Απρίλιος 2016 Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μαρτίου, οι αεροπορικές αφίξεις κατέγραψαν [συνέχεια..]

Επιχειρηματικό – Οικονομικό Δελτίο Επιμελητηρίου Αρκαδίας

• Φοροαπαλλαγές και άμεσες επιδοτήσεις προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος Σταθερό φορολογικό καθεστώς επί [συνέχεια..]

Νέα παράταση για τις αιτήσεις σε επιδοτούμενο πρόγραμμα στο λιανικό εμπόριο

Νέα παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων των Πράξεων «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου & Ασφάλειας (GMDSS) μέσω παράκτιας υποδομής

  Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 07/2016 (Συστημικός αριθμός ηλεκτρονικού διαγωνισμού: 23717) Ηλεκτρονικού, Τακτικού, Ανοικτού, Διεθνούς [συνέχεια..]

ΕGΝΑΤΙΑ ΕΧPO 2016 – 8η ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η “ΕGΝΑΤΙΑ ΕΧPO 2016 – 8η ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ”, η νέα έκθεση [συνέχεια..]

Επισήμανση – Χωρίς την χρήση ΦΗΜ οι «επί πιστώσει» λιανικές συναλλαγές από οντότητες που χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

Με την απόφαση ΠΟΛ.1002/31.12.2014 καθορίζονται οι οντότητες που απαλλάσσονται  από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές - και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.