ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εκπτωτικά κουπόνια για τη Σάμο

Πακέτο Διακοπών Hellenic Seaways» Το Επιμελητήριο Σάμου στα πλαίσια των προσπαθειών για την ενίσχυση [συνέχεια..]

Επιχειρηματικό – Οικονομικό Δελτίο Επιμελητηρίου Αρκαδίας

• ΙΚΑ: Εγκύκλιος για ανακεφαλαιωμένο χρόνων ασφάλισης και απώλεια παλαιών ενσήμων Σε διευκρινήσεις και [συνέχεια..]

Aνάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για το Μητρώο Δομών Ενεργού Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

Με απόφαση της ΕΠΑνΕΚ αναπτύσσεται ένα πληροφοριακό σύστημα για το μητρώο δομών στήρικης της [συνέχεια..]

Αυξήθηκαν κατά 10.000 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι του ΟΑΕΔ τον Ιούνιο

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων (επιδοτούμενοι και όσοι αναζητούν εργασία), έφτασε σε 827.133 άτομα [συνέχεια..]

Τι προβλέπουν οι διατάξεις για την αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής

Βάσει της ανακοίνωσης της Γ.Γ.Δ.Ε. (σ.σ. την Παρασκευή 8.7.2016) σχετικά με το θέμα της [συνέχεια..]

Το άρθρο της εβδομάδας. Πώς η τμηματοποίηση της αγοράς οδηγεί σε επιτυχημένες στρατηγικές marketing

Κάθε φορά που μία επιχείρηση εισάγει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία στην αγορά, πρέπει [συνέχεια..]

Περίληψη Διακηρύξεων Πρόχειρων Διαγωνισμών

Β΄ Επαναληπτικός Πρόχειρος Διαγωνισμός για Μελανοταινίες -Τόνερ. Η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης [συνέχεια..]

Επανέρχονται τα πρόστιμα για την μη έκδοση αποδείξεων

Στην επαναφορά των προστίμων για τη μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση αποδείξεων και [συνέχεια..]

Σύνδεση φορολογικού Μητρώου με το Εθνικό Δημοτολόγιο

Ο Υπουργός Οικονομικών, προχώρησε  -με την Δ. ΟΡΓ. Β 1108807 ΕΞ 2016 απόφασή του- [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την παροχή σίτισης

H Ι Μεραρχία Πεζικού «ΣΜΥΡΝΗ» σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.