">

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τα μυστικά για να… ξεφουσκώσετε τον ΕΝΦΙΑ

«Παραφουσκωμένο» έως και 100% εκκαθαριστικό για τον ΕΝΦΙΑ 2016 θα παραλάβουν στο Taxisnet στα [συνέχεια..]

Εως 5 φορές υψηλότερο το κόστος αγοράς πλασματικών ετών ασφάλισης

Σχεδόν απαγορευτική έχει καταστήσει την εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης ο πρόσφατος νόμος 4387, γνωστός [συνέχεια..]

Ποιές υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2016

1) Παραγραφή υποθέσεων Σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 11 του Ν. 4174/2013: «Διατάξεις [συνέχεια..]

Τι ισχύει για το αποδεικτικό ενημερότητας

Αποδεικτικό ενημερότητας, από 01.01.2014, χορηγείται συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. [συνέχεια..]

Στοχευμένοι έλεγχοι σε «επικίνδυνους» για φοροδιαφυγή κλάδους

Στους ελεύθερους επαγγελματίες και ιδίως στις κατηγορίες των επαγγελμάτων που έχει διαπιστωθεί ότι είναι [συνέχεια..]

ΕΝΦΙΑ: Πότε, τελικά, θα αναρτηθούν στο TAXISnet τα εκκαθαριστικά;

Θα «κλείσει» το σύστημα για την υποβολή του ηλεκτρονικού εντύπου δήλωσης ακίνητων (το γνωστό [συνέχεια..]

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Φορτηγών Ανοικτής Πλατφόρμας

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Δύο (2) Φορτηγών Ανοικτής Πλατφόρμας (ΦΑΠ), =φέλιμου [συνέχεια..]

Ο «χάρτης» του κατώτατου μισθού στην ΕΕ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα [συνέχεια..]

Τα βιομετρικά στοιχεία αντικαθιστούν passwords και PINs έως το 2021

Σταδιακή κατάργηση των passwords και PINs φέρνει η αυξανόμενη διείσδυση της χρήσης βιομετρικών στοιχείων για την αναγνώρισης της ταυτότητας [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.