ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Καφέ «ΕSPRESSO»

Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της [συνέχεια..]

Το άρθρο της εβδομάδας. Η σημασία της γλώσσας του σώματος στην επικοινωνία [1ο μέρος]

Πολλά έχουν γραφτεί για την σημασία της γλώσσας του σώματος στην μη λεκτική επικοινωνία. [συνέχεια..]

Μέχρι τις 15 Ιουνίου αιτήσεις για εξισωτικές αποζημιώσεις του 2020

Μέχρι τις 15 Ιουνίου υποβάλλονται οι αιτήσεις για τις εξισωτικές αποζημιώσεις του 2020, το [συνέχεια..]

Διαγωνισμοί του 424 ΓΣΝΕ

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικών Διαγωνισμών για: «Προμήθεια λοιπών [συνέχεια..]

2ο WEBINAR “Doing Business with the Arab World” (Tunisia – Saudi Arabia – United Arab Emirates)

Σε συνέχεια της επιτυχίας του πρώτου διαδικτυακού σεμιναρίου που παρουσίασε τις αγορές της Αιγύπτου [συνέχεια..]

Διαγωνισμός Προμήθεια εμβολίων

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης [συνέχεια..]

Τροποποιήσεις στους κανόνες λειτουργίας των επιχειρήσεων, ΚΥΑ 2217-9.6.2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/ 4.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, [συνέχεια..]