ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Δημόσιος Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος»

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διεθνής ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου με τίτλο: «Προμήθεια [συνέχεια..]

Από τον Ιούλιο οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Την ώρα που ο δείκτης της απόλυτης φτώχειας έχει αυξηθεί κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες [συνέχεια..]

Η Ευρώπη προετοιμάζει το έδαφος για την πλήρη κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής

Το έδαφος για την πλήρη κατάργηση, σε ένα χρόνο από σήμερα, των χρεώσεων περιαγωγής [συνέχεια..]

«Ασφαλείς & Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες»

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας «Ασφαλείς & Υγιείς Χώροι Εργασίας » 2016-2017 διοργανώνεται ημερίδα, [συνέχεια..]

Πωλούνται διαμερίσματα έως και 60% χαμηλότερα των ζητούμενων τιμών

Εκπτώσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπέρασαν ακόμα και το 60%, υποχρεώθηκαν να προσφέρουν οι [συνέχεια..]

Σεπτέμβριο η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ

Τον Σεπτέμβριο θα καταβληθεί η πρώτη δόση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), ενώ [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης

Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό επαναληπτικό διαγωνισμό προκηρύσσει το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για την προμήθεια πετρελαίου [συνέχεια..]

Παράταση των μέτρων προστασίας για τους παραγωγούς οπωροκηπευτικών της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επισήμως να παραταθούν έως τα τέλη Ιουνίου 2017, τα μέτρα [συνέχεια..]

Μείωση της γραφειοκρατίας για τα δημόσια έγγραφα στην ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε κανονισμό που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μείωση [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.