">

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΕ – Νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

Νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο Η νέα οδηγία που [συνέχεια..]

Επιχειρηματικό – Οικονομικό Δελτίο Επιμελητηρίου Αρκαδίας

• Νέες προθεσμίες των προγραμμάτων ΕΣΠΑ Η «Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» ενημερώνει το επιχειρηματικό κοινό [συνέχεια..]

Νέες προθεσμίες των προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Η «Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» ενημερώνει το επιχειρηματικό κοινό ότι μετά από την παράταση στις [συνέχεια..]

Η αύξηση των εισφορών του Ι.Κ.Α και η μισθοδοσία του Ιουνίου 2016

Όπως είναι γνωστό, από 1.6.2016 το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση [συνέχεια..]

Μεταφορά τεχνογνωσίας στον Αραβικό κόσμο

Αναγνωρίζοντας την σημασία της μεταφοράς γνώσης στην οικονομική ευρωστία και βιώσιμη ανάπτυξη και σε [συνέχεια..]

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του «τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης»

Με την ΠΟΛ 1086/2016 παρέχονται οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων [συνέχεια..]

Μεταβολές στο Φ.Π.Α. σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση των κουπονιών

Στις 27 Ιουνίου 2016 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε οδηγία με στόχο την αύξηση της [συνέχεια..]

Το άρθρο της εβδομάδας. Πώς οι επιχειρήσεις «χειραγωγούν» το Word of Mouth

Η εποχή που η εντατική διαφήμιση ήταν αρκετή για να «απογειώσει» τις πωλήσεις ενός [συνέχεια..]

Προγράμματα του ΟΑΕΔ με χρήση του ΛΑΕΚ 2016

Τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος κατάρτισης που υλοποιείται από μικρές επιχειρήσεις (1-25 [συνέχεια..]

Τι αλλάζει στην αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης

Αυξάνεται το κόστος αναγνώρισης πλασματικών ετών, αφού στο εξής, εάν πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες, [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.