ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕGΝΑΤΙΑ ΕΧPO 2016 – 8η ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η “ΕGΝΑΤΙΑ ΕΧPO 2016 – 8η ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ”, η νέα έκθεση [συνέχεια..]

Επισήμανση – Χωρίς την χρήση ΦΗΜ οι «επί πιστώσει» λιανικές συναλλαγές από οντότητες που χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

Με την απόφαση ΠΟΛ.1002/31.12.2014 καθορίζονται οι οντότητες που απαλλάσσονται  από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών [συνέχεια..]

Το άρθρο της εβδομάδας. Η δια βίου μάθηση, πυλώνας της ανάπτυξης

Στην Ελλάδα της κρίσης και της υψηλής ανεργίας, της συνεχιζόμενης ύφεσης και του αισθήματος [συνέχεια..]

Προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέα αριθμητικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι, το 2015, για [συνέχεια..]

Νέο ασφαλιστικό: Έως και πέντε φορές αυξάνεται το κόστος εξαγοράς πλασματικών

Έως και πέντε φορές αυξάνεται το κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών, με βάση το νέο [συνέχεια..]

Εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2016: Ανάπτυξη 1,6% στη ζώνη του ευρώ και 1,8% στην ΕΕ προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Επιστροφή στην ανάπτυξη το 2ο εξάμηνο του έτους για την Ελλάδα  Σύμφωνα με τις [συνέχεια..]

Ποια «κόκκινα» δάνεια δεν πωλούνται έως το 2017

Σε αντίστροφη μέτρηση εισέρχεται πλέον το θέμα των «κόκκινων» δανείων επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Η [συνέχεια..]

Η Ε.Ε. αποκαλύπτει την αύξηση του ΦΠΑ και των άλλων έμμεσων φόρων

Αύξηση του υψηλού συντελεστή ΦΠΑ κατά μία μονάδα, αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην [συνέχεια..]

Αύξηση ΦΠΑ στο 24% και φόρων σε καύσιμα, τσιγάρα, ποτά

Αύξηση του υψηλού συντελεστή ΦΠΑ κατά μία μονάδα, αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.