ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Δωρεάν προβολή της επιχείρησής σας στην ιστοσελίδα και στα ηλεκτρονικά μέσα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας αναβαθμίζοντας τις παροχές προς τα μέλη του, σας δίνει την ευκαιρία, [συνέχεια..]

Έρευνα PwC: Ευκαιρίες και απειλές από την τεχνολογία στον ασφαλιστικό κλάδο

Tα δεδομένα και οι αναλύσεις (79%) και τα συστήματα διαχείρισης σχέσεων (76%) είναι τα [συνέχεια..]

«Κλείστε» την Αξιολόγηση, πριν «κλείσουμε» από εξάντληση!

Ανοικτή επιστολή του Προέδρου της ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη στην Κυβέρνηση: Η πολύπαθη ελληνική οικονομία, [συνέχεια..]

Διαγωνισμός παρόχου υπηρεσιών σίτισης

Δημόσιος διαγωνισμός  για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης ατόμων που στεγάζονται στο Κέντρο Ανοιχτής [συνέχεια..]

Επιχειρηματικό – Οικονομικό Δελτίο Επιμελητηρίου Αρκαδίας

• Πως αμείβονται οι αργίες του Πάσχα 2016 Μεγάλη Παρασκευή (29-04-2016) δεν ανήκει στις [συνέχεια..]

Διαγωνισμός Ελληνικής Αστυνομίας για την συντήρηση ανελκυστήρων

Διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο παροχής υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων, για τις [συνέχεια..]

Πως αμείβονται οι αργίες του Πάσχα 2016

Η Μεγάλη Παρασκευή (29-04-2016) δεν ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες, συνεπώς επιτρέπεται αυτή την ημέρα [συνέχεια..]

Μελέτη ΙΝΣΕΤΕ «Εργαλείο Αξιολόγησης Στρατηγικής Ανάπτυξης Τουριστικών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ «Εργαλείο Αξιολόγησης Στρατηγικής Ανάπτυξης Τουριστικών Προϊόντων και Υπηρεσιών». Σκοπός της συγκεκριμένης [συνέχεια..]

Δώρο Πάσχα σε ανέργους

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ανακοινώνει ότι από την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016: [συνέχεια..]

Ευρωπαϊκή πορεία για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας

Υλοποιώντας τη στρατηγική της για τη δημιουργία ψηφιακής ενιαίας αγοράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.