ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκθεση «Ελλάδος Γεύση», στην Αθήνα

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας ενημερώνει τα μέλη του, επιχειρήσεις εστίασης, παραγωγούς, ξενοδόχοι κ.λπ για τη [συνέχεια..]

«Δράσεις Κατάρτισης, Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου» από την Ε.Σ.Ε.Ε.

H Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), ξεκινά την υλοποίηση της Πράξης «Δράσεις Κατάρτισης, [συνέχεια..]

Επιχειρηματικό – Οικονομικό Δελτίο Επιμελητηρίου Αρκαδίας

• Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ Τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ απευθύνονται σε όλη τη χώρα, [συνέχεια..]

«Φορολογικοί Έλεγχοι», ημερίδα στο ΕΒΕΑ

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας ενημερώνει τα μέλη του ότι την Τετάρτη 24 Φεβρουάριου το Ελληνικό [συνέχεια..]

Έκθεση «Detrop Boutique 2016» στη Θεσσαλονίκη

Η Detrop Boutique παρουσιάζει τα καλύτερα delicatessen προϊόντα και τρόφιμα που παράγονται στην Ελλάδα, [συνέχεια..]

Ισπανική επιχείρηση αναζητά ελληνικές επιχειρήσεις

Ισπανική επιχείρηση, πρωτοπόρος στο μεταχειρισμένο εξοπλισμό υψηλής ποιότητας, αναζητά ελληνικές επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα [συνέχεια..]

Σύσταση επιχείρησης σε 5 μέρες

Με μία απλή γνωστοποίηση στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία θα εκδίδονται οι άδειες εγκατάστασης και [συνέχεια..]

Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ για τις Ευρωπαϊκές ΜμΕ

Για την ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη μίλησε ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης [συνέχεια..]

Ante portas η εποχή των “συνδεδεμένων σπιτιών”

Στο πρόσφατο παρελθόν, σκηνές, όπου οικιακές συσκευές και αντικείμενα έχουν μια διεύθυνση IP και [συνέχεια..]

Μακροχρόνια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκών και Ασιατικών επιχειρήσεων

Η πρωτοβουλία Ευρωπαϊκή πύλη για τις επιχειρήσεις EU Gateway │Business Avenues χρηματοδοτείται από την [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές - και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.