">

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Δημόσια διαβούλευση για την διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου

Όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την Ενιαία Αγορά, η Επιτροπή προτίθεται να [συνέχεια..]

Με πολύ υψηλά επιτόκια δανείζονται οι ελληνικές επιχειρήσεις

Την ώρα που η ΕΚΤ αγοράζει πλέον και εταιρικά ομόλογα, μειώνοντας το κόστος δανεισμού [συνέχεια..]

Παράνομη η ενημέρωση από εισπρακτικές εταιρείες σε «τρίτο – μη οφειλέτη»

Παράνομη είναι η ανακοίνωση από εισπρακτική εταιρία σε συγγενικό και φιλικό πρόσωπο μη οφειλέτη, [συνέχεια..]

ΕΚΑΣ: Επιστροφή σε 12 μηνιαίες δόσεις για όσους έχουν υπερβεί τα εισοδηματικά όρια

Το ΕΚΑΣ αποτελεί προνοιακή και όχι συνταξιοδοτική παροχή, η οποία δίνεται μετά από έλεγχο [συνέχεια..]

Η λίστα των δεσμεύσεων για τα «κόκκινα» δάνεια έως τα τέλη του 2016

Μακρύς είναι ακόμη ο κατάλογος των δεσμεύσεων για την αποτελεσματική διαχείριση των «κόκκινων» δανείων [συνέχεια..]

Το νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας για ανέργους του ΟΑΕΔ

Τα υπουργεία Παιδείας και Εργασίας εξέδωσαν το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας – Μαθητεία [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) αυτόματων μηχανημάτων πώλησης καφέ -σνακ

Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) αυτόματων μηχανημάτων πώλησης. Η Σχολή [συνέχεια..]

Αυξημένα τα τέλη ταξινόμησης

Αν η σύγκριση γίνει με τα ισχύοντα τέλη ταξινόμησης σε περιβάλλον -έστω και ψαλιδισμένης- [συνέχεια..]

Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών & Κοινωνίας της Πληροφορίας

Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών συνιστά πολύτιμο εργαλείο ευρείας διάχυσης της [συνέχεια..]

1ο Διαβαλκανικό Συνέδριο: Προώθηση Περιφερειακής Συνεργασίας (Τρόφιμα & Ποτά)

To Επιμελητήριο Αρκαδίας ενημερώνει τα μέλη του ότι υο Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.