ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενημέρωση για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ξυλεία και προιόντα ξυλείας

Κατάρτιση Περιφερειακού Μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης και Εμπόρων που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην [συνέχεια..]

ΙΚΑ: Με 50 ένσημα η θεώρηση βιβλιαρίου υγείας

Ηλεκτρονικά η ανανέωση για την ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων του ΙΚΑ, αλλά και των [συνέχεια..]

Οι σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Μαρτίου 2016

Υποχρεώσεις Μαρτίου 2016 4 ΜΑΡ 2016 Υποβολή δήλωσης αποθεμάτων από μικρούς οινοπαραγωγούς για τα [συνέχεια..]

Έρχονται διπλά τέλη κυκλοφορίας σε χιλιάδες «ξεχασιάρηδες» ιδιοκτήτες ΙΧ

Ραβασάκια μέσω του TAXISnet σε περίπου 800.000 ιδιοκτήτες ΙΧ που δεν πλήρωσαν τα τέλη [συνέχεια..]

Διεθνής Έκθεση, Γραφικής ύλης, Χαρτικών, Σχολικών Ειδών και Ειδών Γραφείου

Η Διεθνής Έκθεση «Istanbul Γραφικής ύλης, Χαρτικών, Σχολικών Ειδών και Ειδών Γραφείου» θα πραγματοποιηθεί από [συνέχεια..]

Επωφεληθείτε από τα χρηματοδοτικά μέσα ενός επενδυτικού σχεδίου

Πώς μπορεί μια επιχείρηση να επωφεληθεί από τα χρηματοδοτικά μέσα του επενδυτικού σχεδίου; Ανατρέξτε [συνέχεια..]

Leader. Νέο πρόγραμμα για επιδοτήσεις σε ανέργους και μικρές τουριστικές επιχειρήσεις

Επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν ξεκίνημα ή να εκσυγχρονίσουν τις ήδη υφιστάμενες [συνέχεια..]

Επιχειρηματικό – Οικονομικό Δελτίο Επιμελητηρίου Αρκαδίας

Πρόγραμμα ERASMUS + για τις επιχειρήσεις επεξεργασίας και μεταποίησης ξύλου Το Επιμελητήριο Αρκαδίας εγκρίθηκε [συνέχεια..]

Παράταση υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης προς το Ο.Ε.Ε.

Ανακοίνωση προς τους λογιστές – φοροτεχνικούς για την υποβολή της ΥΔ του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ [συνέχεια..]

Τροποποιημένη ΚΥΑ, που διέπει τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και οδηγός υλοποίησης δράσεων

Με σκοπό την άμεση ανάσχεση της ανεργίας και ως έκτακτο μέτρο, η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές - και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.