ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αύξηση κατά 63,6% των ελληνικών εξαγωγών ελαιολάδου στην Ιαπωνία το 2015

Σημαντική αύξηση κατά 63,6% ως προς την αξία σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές παρθένου ελαιολάδου [συνέχεια..]

«Αστέρια» για την περιφερειακή ανάπτυξη: Βραβεία RegioStars 2016

Στόχος των βραβείων αυτών είναι η αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών στο χώρο της περιφερειακής [συνέχεια..]

Διεθνής έκθεση τουρισμού ITB Berlin

Τη διεθνή έκθεση τουρισμού Itb Berlin, με σκοπό την δημιουργία νέων εμπορικών σχέσεων, αλλά και [συνέχεια..]

Πρόστιμο 150 ευρώ σε ιδιοκτήτες ΙΧ που δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ

Όσοι δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ, υπολογίζεται γύρω στις 800.οοο ιδιοκτήτες οχημάτων, θα τους επιβληθεί πρόστιμο [συνέχεια..]

8,2% αύξηση για τους Έλληνες εξαγωγείς το 2015

Αναγκαία η εθνική στρατηγική για ενίσχυση της παραγωγικής εξωστρέφειας και η επίσπευση των μεταρρυθμίσεων [συνέχεια..]

Ρυθμίσεις του ΟΑΕΕ στο Νόμο Κατσέλη

Διευκρινήσεις σχετικά με τη δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση του ΟΑΕΕ, για οφειλέτες με βεβαιωμένες [συνέχεια..]

ΟΑΕΕ: Ρύθμιση για οφειλέτες που δεν τελούν υπό πτώχευση

Διευκρινήσεις σχετικά με τη δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση του ΟΑΕΕ, για οφειλέτες με βεβαιωμένες [συνέχεια..]

Ανακοίνωση του ΟΑΕΕ για την καταβολή εισφορών 6ου Διμήνου 2015

Λόγω της προσωρινής απενεργοποίησης του Μηχανογραφικού Συστήματος Εισφορών κατά την περίοδο μετεγκατάστασης του Data [συνέχεια..]

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών των επαγγελματιών από τα ακαθάριστα έσοδα

Σύμφωνα με την γενική αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων, οι δαπάνες στην πλειονότητά τους [συνέχεια..]

Ειδοποίηση προς Μακροχρόνια Ανέργους άνω των 50 ετών

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού καλεί άμεσα τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα του ανέργους άνω των [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές - και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.