ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Νέα επιχειρηματική αποστολή στο Μιλάνο από 18-20 Σεπτεμβρίου 2016 για Ελληνικές παραγωγικές εταιρείες

Το Ελληνο Ιταλικό Επιμελητήριο Αθήνας σε συνέχεια του προγράμματος «Εξάγουμε περισσότερη Ελλάδα’’ και μετά [συνέχεια..]

To TAXISnet ανοίγει για τις δηλώσεις των επιχειρήσεων – Αναλυτικές οδηγίες

Ανοίγει στο TAXISnet για ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ν για τις φορολογικές δηλώσεις νομικών [συνέχεια..]

Συντάξεις: Πως διαμορφώνεται το νέο τοπίο στις κύριες

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 θα πρέπει να επανυπολογιστούν όλες οι κύριες συντάξεις που [συνέχεια..]

Ενιαία αγορά: Πες την άποψή σου για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών – έως τις 26 Ιουλίου

Στόχος του Διαβατηρίου Υπηρεσιών είναι να δοθεί στους παρόχους υπηρεσιών ασφάλεια δικαίου και σαφήνεια [συνέχεια..]

Έρευνα. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές μπορούν να μειώσουν την παραοικονομία κατά 10%

Ένα ψηφιακό δίχτυ προστασίας για επιχειρήσεις, καταναλωτές και Δημόσιο μπορούν να δημιουργήσουν στην Ελλάδα [συνέχεια..]

Επιχειρηματικό – Οικονομικό Δελτίο Επιμελητηρίου Αρκαδίας

• Από την 1η Ιανουαρίου 2017 θα αυξηθεί ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στο 15% [συνέχεια..]

Δεν νομιμοποιούνται τα νεόδμητα αυθαίρετα – Αλλαγές σε κληρονομιές και μισθώσεις

Δεν νομιμοποιούνται και με τον νέο νόμο που ετοιμάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όσα αυθαίρετα [συνέχεια..]

Ξεχάστε την επιστροφή φόρου – Θα συμψηφιστεί με τον ΕΝΦΙΑ

Η ΓΓΔΕ θα θέσει σε εφαρμογή τις επαχθείς «μνημονιακές» διατάξεις του άρθρου 11 του [συνέχεια..]

Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης, από τον ΟΑΕΕ, για τις συντάξεις όσων έχουν οφειλές άνω των 20.000 ευρώ

Χωρίς σύνταξη μένουν ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που έχουν οφειλές άνω των 20.000 ευρώ και [συνέχεια..]

Η αναζήτηση εργασίας απαιτεί σχέδιο, οργάνωση και προγραμματισμό

Η διαδικασία αναζήτησης εργασίας είναι πολυσύνθετη και σίγουρα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, όπως αυτή [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.