">

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προβλέπεται εκτίναξη της φοροδιαφυγής από την αύξηση του ΦΠΑ

Φιλόδοξος θεωρείται ο στόχος για είσπραξη 400 – 500 εκατ. ευρώ από την αύξηση [συνέχεια..]

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα

To «Δώρο Πάσχα» είναι κατοχυρωμένο για όλους τους εργαζόμενους στην ελληνική επικράτεια από την [συνέχεια..]

Στοιχεία αγοράς κρασιού στο Ηνωμένο Βασίλειο-2015

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις – οινοποιεία της Αρκαδίας για την αγορά οίνου [συνέχεια..]

Επιχειρηματικό – Οικονομικό Δελτίο Επιμελητηρίου Αρκαδίας

Πρώτη η Ελλάδα στα «κόκκινα» δάνεια εντός Ευρωζώνης Πρώτη στην Ευρωζώνη στα «κόκκινα» δάνεια [συνέχεια..]

Ανακοίνωση ΟΑΕΕ. Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου

Βασική επιδίωξη του Οργανισμού αποτελεί η ενσωμάτωση και αφομοίωση νέων ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στη λειτουργία [συνέχεια..]

Εξυπηρέτηση πολιτών χωρίς δικαιολογητικά

Την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, αλλά και την κατάργηση όσων είναι άνευ αντικειμένου, προωθεί [συνέχεια..]

ΕΛΣΤΑΤ: Έρευνα χρήσης χρόνου εργαζομένων

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) διενήργησε – για πρώτη φορά στη Χώρα μας – [συνέχεια..]

Νέο πρόγραμμα στα σχολεία από την ΕΕ για κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και γάλακτος

Η υποστήριξη των κρατών μελών έρχεται ύστερα από τη θετική ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [συνέχεια..]

Νέα Νομοθεσία για τη διαδικασία εισαγωγών στην Αίγυπτο

Προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή των εξαγωγών των ελληνικών προϊόντων προς την Αίγυπτο [συνέχεια..]

9 στους 10 Έλληνες αντιμετώπισαν γεωγραφικό αποκλεισμό κατά τις ψηφιακές αγορές

Άρνηση αποστολής ή παράδοσης αγαθών και υπηρεσιών σε συγκεκριμένα κράτη, διαφοροποίηση της τιμής ανάλογα [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.