ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ποια επαγγέλματα θα «ανθίσουν» και ποια θα «μαραθούν» τα επόμενα χρόνια

Η μεγαλύτερη ανάκαμψη στην απασχόληση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας στην ελληνική οικονομία, αναμένεται να [συνέχεια..]

Πρόσβαση στα βιογραφικά ανέργων δίνει ο ΟΑΕΔ

Μια νέα διαδικασία επιλογής υποψηφίων για πρόσληψη ανέργων από τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες [συνέχεια..]

Επιχειρηματικό – Οικονομικό Δελτίο Επιμελητηρίου Αρκαδίας

• ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Προσοχή στην EU BUSINESS REGIGTER για καταγραφή σε Ευρωπαϊκό Οδηγό [συνέχεια..]

Ετήσιο Ιρακινό-Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων

Το 1ο “Ετήσιο Ιρακινό Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων” θα πραγματοποιηθεί στις 21-22 Απριλίου [συνέχεια..]

Ημερίδα για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Πελοποννήσου ως προορισμός τουρισμού υγείας

Ο Τουριστικός Οργανισμός Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Κέντρο Αποκατάστασης «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ» διοργανώνουν  ενημερωτική ημερίδα [συνέχεια..]

Άδεια από τον ΠΦΣ για τα e-φαρμακεία

Μετά από άδεια του ΠΦΣ θα μπορούν τα λειτουργούν τα e-φαρμακεία ενώ οι αιτήσεις [συνέχεια..]

Προμήθεια υγειονομικού και κτηνιατρικού φαρμακευτικού υλικού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) Ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου [συνέχεια..]

Ετήσια Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση 2016

Η συνέχιση της λιτότητας αποσταθεροποιεί το μακροοικονομικό και το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας και [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.