ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συνέντευξη Προέδρου Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ. Ιωάννη Μπουντρούκα στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

«Η μικρομεσαία επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργεί ως Ιφιγένεια στο βωμό της τρόικας» αναφέρει [συνέχεια..]

Ανακοίνωση ΟΑΕΕ για την καταβολή δόσεων ρύθμισης Ν.4305/2014

Ο ΟΑΕΕ ενημερώνει τους ασφαλισμένους ότι την Πέμπτη 21.1.2016 καταβάλλονται οι δόσεις ρύθμισης Ν.4305/2014, [συνέχεια..]

Όλες οι λεπτομέρειες για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ

Τους όρους και τις λεπτομέρειες για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων με όνομα [συνέχεια..]

Η έκπτωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το 2015 και οι δόσεις οι οποίες θα πληρωθούν το 2016

Σε φορολογική αναμόρφωση του ποσού του Εν.Φ.Ι.Α του 2015 το οποίο δεν καταβλήθηκε εξ [συνέχεια..]

Παράταση υποβολής προτάσεων για τα βραβεία επιχειρήσεων για το περιβάλλον

Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016, η προθεσμία της πρώτης φάσης για [συνέχεια..]

Ενημερωτικό Δελτίο για τις οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Ενημερωτικό Δελτίο για τις οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία και τις διμερείς οικονομικές & εμπορικές [συνέχεια..]

Επιχειρηματικές συνεργασίες Ιανουαρίου 2016

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας ενημερώνει τα μέλη του για τις επιχειρηματικές συνεργασίες που ζητούν οι [συνέχεια..]

Επιχειρηματική αποστολή και B2B στην Ιταλία

Ευκαιρίες δικτύωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών στον τομέα του τουρισμού θα έχουν οι ελληνικές [συνέχεια..]

7 σημαντικά λάθη στη διαδικασία των πώλησεων

Όλα αυτά τα χρόνια, παρατήρησα ότι το ότι δεν έκλεινε ένας επιχειρηματίας ή ένας [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές - και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.