">

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διαγωνισμός Παναρκαδικού Νοσοκομείου για την Προμήθεια Ισοτοπικών Αντιδραστηρίων

Το Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» διενεργεί ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια: [συνέχεια..]

Ετήσιο Ιρακινό -Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επιχειρηματικότητας & Επενδύσεων

Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως  διοργανώνει το Ετήσιο Ιρακινό – Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επιχειρηματικότητας [συνέχεια..]

Διεθνές Διαβαλκανικό Οικονομικό Συνέδριο

Στις 30-31 Μαΐου 2016 πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Διεθνές Διαβαλκανικό Οικονομικό Συνέδριο από τη [συνέχεια..]

Καταστρεπτικές οι συνέπειες από ενδεχόμενη πρόσθετη φορολόγηση σε κινητή τηλεφωνία, διαδίκτυο και συνδρομητική τηλεόραση

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), έχοντας ήδη σημειώσει και αναλύσει με [συνέχεια..]

Διαγωνισμός για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Η Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό [συνέχεια..]

Οι τροποποιήσεις στην φορολογία εισοδήματος με το νέο νομοσχέδιο

Με νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην βουλή, τη Δευτέρα 11/4 το βράδυ, (Ρυθμίσεις για την έρευνα [συνέχεια..]

Ανασφάλιστα Αυτοκίνητα: Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Οι έλεγχοι για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα γίνονται πλέον πραγματικότητα και οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις μέσω [συνέχεια..]

Παράβαση (Κ.Β.Σ.) μη έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών

ΣτΕ 886/2016 επταμ. Επιβολή κυρώσεων – Βάρος απόδειξης – Έμμεση απόδειξη – Παράβαση (Κ.Β.Σ.) [συνέχεια..]

Eπιχειρηματική αποστολή με αφορμή την 2016 Summer Fancy Food Show

Το Τμήμα TradeUSA του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου διοργανώνει επιχειρηματική αποστολή με αφορμή την 2016 [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.