">

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτισμός. «Φίλοι του Αρχαίου Θεάτρου Μεγαλόπολης»

Στις 3/4/2016, σε αίθουσα του ξενοδοχείου ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ, στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε η 1η Γενική [συνέχεια..]

Επιχειρηματικό – Οικονομικό Δελτίο Επιμελητηρίου Αρκαδίας

• Σεμινάρια ΕΦΕΤ στην Υγιεινή Τροφίμων Το Επιμελητήριο Αρκαδίας, μέλος του Enterprise Europe Network, [συνέχεια..]

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΩΣ «ΕΛΕΓΚΤΕΣ» ΤΟΥ ΕΦΕΤ

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας θα ήθελε να ενημερώσει και να επιστήσει την προσοχή στα μέλη [συνέχεια..]

Σήμερα η ενημερωτική εκδήλωση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας για τη Ρύθμιση Τραπεζικών Δανείων

 Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τα τραπεζικά δάνεια και πως πρέπει να ενεργήσουμε για [συνέχεια..]

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ, προγραμμάτων και λοιπών υλικών

Η Ελληνική Αστυνομία προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια Η/Υ, προγραμμάτων και λοιπών υλικών. Όλες [συνέχεια..]

Νέα Προγράμματα κατάρτισης από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήστημιο

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Δ. Γιαννιά) ανακοινώνει για την [συνέχεια..]

Διαγωνισμός Παναρκαδικού Νοσοκομείου για την Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων

To Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό τακτικό διαγωνισμό για την [συνέχεια..]

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε οριακά η ανεργία τον Ιανουάριο – 25.000 περισσότεροι οι άνεργοι

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε σήμερα τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον [συνέχεια..]

3η ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ – PATRAS IQ

Η «3η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras Innovation Quest (PatrasIQ) 2016» θα πραγματοποιηθεί μεταξύ [συνέχεια..]

Βελτίωση και επέκταση της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού παραβόλου

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τη Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε) και τους [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.