ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οικονομική επιχορήγηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας για την στήριξη της επιχειρηματικότητας

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, συνεχίζοντας την προσπάθεια για επιμόρφωση των επιχειρηματιών και πολιτών [συνέχεια..]

Ενός λεπτού έρευνα για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των Startup (νεοφυείς)

Σε πολλές χώρες της ΕΕ οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης [συνέχεια..]

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις τροφίμων «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020»

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία [συνέχεια..]

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Διαγωνισμός – προμήθεια και εγκατάσταση προβολικού

Πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο του Διαγωνισμού.

ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3350/12/12/14, επικυρώνεται νομοθετικά και εποπτικά η επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων [συνέχεια..]

Πότε χάνεται η ρύθμιση οφειλών στο δημόσιο μετά τις 15 Δεκεμβρίου 2015, με τις νέες ρυθμίσεις

Απαντήσεις με παραδείγματα. Του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g.christopoulos@mental.gr Αποκωδικοποιώντας τις νέες διατάξεις [συνέχεια..]

Διαγωνισμοί Πολεμικής Αεροπορίας

Διαγωγισμοί Πολεμικής Αεροπορίας Παρακαλούμε δείτε τα παρακάτω αρχεία.   SKMBT_C22015111912021 SKMBT_C22015111912020

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος-Συνέδριο και Β2Β (7 & 8 Δεκεμβρίου 2015) για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης ELECTRIX στο Κάιρο, οργανώνεται Συνέδριο και Β2Β (7 & [συνέχεια..]

6η Έκθεση «ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΥΣΕΙΣ»

Αθήνα 8 Νοεμβρίου 2015 Η εταιρεία EXPOCOM επιμένει ΕΛΛΗΝΙΚΑ, διοργανώνοντας την 6η Έκθεση «ΕΛΛΑΔΟΣ [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές - και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.