ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας και η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), έχει την τιμή να [συνέχεια..]

Ενδιαφέρον βουλγαρικών εταιρειών να εισαγάγουν ελληνικά προϊόντα

Επισυνάπτεται ο κατάλογος!   Πληροφορίες εταιρίας Όνομα εταιρίας:  NIPPON BELLS PHARMA LTD Δραστηριότητα:  Φαρμακευτικά [συνέχεια..]

Διαβούλευση τεσσάρων Προδημοσιεύσεων του ΕΠΑνΕΚ

Επισυνάπτεται σύνοψη και πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με την προδημοσίευση τεσσάρων (4) δράσεων του Επιχειρησιακού [συνέχεια..]

Οδηγός εξαγωγών στην αγορά της Κίνας για αγροδιατροφικά προϊόντα και προϊόντα με Γεωγραφική Ένδειξη

Το «Γεύσεις Ευρώπης» είναι μία καμπάνια που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Γεν. Δ/νση Γεωργίας [συνέχεια..]

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 26η DETROP BOUTIQUE & ARTOZYMA

Στις 26 με 29 Φεβρουαρίου 2016 η ΔΕΘ – HELEXPO ΑΕ διοργανώνει την 26η [συνέχεια..]

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), διοργανώνει ενημερωτική [συνέχεια..]

Πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο τουριστικές εκθέσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ B2B GREKK TOURISM EXPO Πρόσκληση έκθεση τουρισμού Βαρσοβία GRECKA PANORAMA Πρόσκληση 2η έκθεση [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές - και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.