ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

H ΕΣΕΕ ζητάει από την Κυβέρνηση την νομοθέτηση και διεύρυνση της 2ης ευκαιρίας για τους μικρομεσαίους

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, πάντοτε ευαισθητοποιημένη στο ζήτημα της προστασίας των επιχειρήσεων [συνέχεια..]

Επιχειρηματικό – Οικονομικό Δελτίο Επιμελητηρίου Αρκαδίας

• «Άμεση Είσοδος στην αγορά της Κίνας με το Διασυνοριακό Ηλεκτρονικό Εμπόριο» Ενημερωτική εκδήλωση [συνέχεια..]

Η διάταξη για την απαλλαγή από την καταβολή Φ.Π.Α. που αναλογεί σε αγαθά και υπηρεσίες που διατίθενται υπέρ των προσφύγων

Με το άρθρο 78 του νομοσχεδίου «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας [συνέχεια..]

Υπεγράφη Νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μέχρι το τέλος του 2016

Στην υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας κατέληξαν η  ΓΣΕΕ και εργοδοτικοί φορείς, μετά [συνέχεια..]

Διαγωνισμός του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τη Σίτιση των Φοιτητών

Περίληψη διακήρυξης Υπ΄Αριθμ. 02/2016 ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικό Διαγωνισμού για τη Σίτιση των Φοιτητών του [συνέχεια..]

Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο επιχειρηματικής πληροφόρησης «Γνους Πράττε»

Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε το μηνιαίο ενημερωτικό επιχειρηματικής πληροφόρησης «Γνους Πράττε» Το «Γνους Πράττε» [συνέχεια..]

To άρθρο της εβδομάδας. Multitasking. Ο Μύθος

Στο μπροστινό μέρος του εγκεφάλου μας, συγκεκριμένα στον προμετωπιαίο φλοιό, βρίσκεται η βραχύχρονη μνήμη [συνέχεια..]

«Άμεση Είσοδος στην αγορά της Κίνας με το Διασυνοριακό Ηλεκτρονικό Εμπόριο» Ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Αρκαδίας

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας στο πλαίσιο της καλύτερης ενημέρωσης των μελών του διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση [συνέχεια..]

Η μεγάλη ‘φυγή’ από τις 100 δόσεις για οφειλές από εισφορές στο ΙΚΑ

Στους 64.846 υποχώρησαν οι οφειλέτες του ΙΚΑ, που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.