ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ CREAMODA EXPO’ Bologna 13-15 / 10 / 2015

Το Ελληνο-Iταλικό Επιμελητήριο Αθήνας, διοργανώνει επιχειρηματική αποστολή στην έκθεση CREAMODA EXPO η οποία θα [συνέχεια..]

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός – ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός – ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ [συνέχεια..]

Ανακοίνωση για σεμινάρια ΕΦΕΤ

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας ενημερώνει τα μέλη του ότι πρόκειται να πραγματοποιήσει για τη χειμερινή [συνέχεια..]

Λήξη αναστολής προθεσμίας εξόφλησης συνδρομών Επιμελητηρίου Αρκαδίας

Τελευταία προθεσμία εξόφλησης ή διακανονισμού: 30 Σεπτεμβρίου 2015 Το Επιμελητήριο Αρκαδίας, λόγω της οικονομικής [συνέχεια..]

Διαγωνισμός του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη [συνέχεια..]

TOUR D’ EUROPE Επιχειρηματικές Συναντήσεις με επιχειρήσεις εισαγωγών – χονδρεμπορίου από την Ολλανδία και το Βέλγιο

Ρόττερνταμ, 5 Νοεμβρίου 2015 Έτοιμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις επιχειρηματικές συναντήσεις Το Επιμελητήριο [συνέχεια..]

ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Ε. ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Με αφορμή πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν σε Έλληνες επαγγελματίες [συνέχεια..]

ΕΚΘΕΣΗ TOYZERIA & KIDS TURKEY 2015

Κατά τις ημερομηνίες 28 Οκτωβρίου- 1 Νοβεμβρίου 2015 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η 8η Διεθνής [συνέχεια..]

ΔΙΗΜΕΡΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «BLUE ECONOMY» – ΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Παράλιο Άστρος Κυνουρίας, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26 – 27 Σεπτεμβρίου 2015 [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές - και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.