">

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

9η Έκθεση Τουρισμού 2016 «Activetrip»

To Επιμελητήριο Αρκαδίας ενημερώνει τα μέλη του για την διοργάνωση της πανελλήνιας τουριστικής Έκθεσης [συνέχεια..]

Διεθνής Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Υγειονομικού – Φαρμακευτικού υλικού – εξοπλισμου»

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γ.Δ.Ο.Υ./Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2Ο προκηρύσσει ηλεκτρονικό, δημόσιο, [συνέχεια..]

Διεθνής Έκθεση Βιομηχανίας Βαφών, Πρώτων Υλών και Βοηθητικών Υλών

Η Διεθνής Έκθεση Βιομηχανίας Βαφών, Πρώτων Υλών και Βοηθητικών Υλών «TURKCOAT & PAINTISTANBUL 2016» [συνέχεια..]

Έρευνα. Ένας στους πέντε νέους επιχειρηματίες, στην Ελλάδα, χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής

Αρτιότερο, από τεχνολογικής πλευράς, γίνεται το επίπεδο των νέων επιχειρηματιών στην Ελλάδα, οι οποίοι [συνέχεια..]

Tο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας εθνικό σημείο επαφής για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Άρχισε η λειτουργία της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών – ΗΕΔ (Online Dispute Resolution – [συνέχεια..]

Διεθνής Έκθεση « Expomed Eurasia & Labtekmed 2016»

Η Διεθνής Έκθεση « EXPOMED EURASIA & LABTEKMED 2016» πρόκειται να πραγματοποιηθεί από τις 24 [συνέχεια..]

Οίνος ευφραίνει καρδίαν και αν συνδυάζεται με μουσική τότε… στο χορό του ΣΕ.ΒΙ.ΠΕ.Τ η διασκέδαση γίνεται μοναδική

Χορός ΣΕ.ΒΙ.ΠΕ.Τ Πλούσιο μενού, άφθονο ποτό, ασταμάτητος χορός, υπό το άκουσμα ζωντανής λαϊκής ορχήστρας, [συνέχεια..]

«Ελληνο-Αλβανικός Επιχειρηματικός Οδηγός 2015-2016», ένα δυναμικό εργαλείο για την προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών

Ολοκληρώθηκε η πρώτη ηλεκτρονική έκδοση του Ελληνο – Αλβανικού επιχειρηματικού Οδηγού «HELLENIC – ALBANIAN [συνέχεια..]

Επιχειρηματικό – Οικονομικό Δελτίο Επιμελητηρίου Αρκαδίας

• Επιδότηση συμμετοχής μελών του Επιμελητηρίου Αρκαδίας σε εκθέσεις για το έτος 2016 Το [συνέχεια..]

Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ΕAGLE 1 (European Actions [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.