ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ενημερωτική Εκδήλωση. Η καλλιέργεια της καρυδιάς στην Τεγέα: προβλήματα και προοπτικές

Ενημερωτική εκδήλωση διοργανώνεται την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 στις 19:00 στο πολιτιστικό κέντρο στο [συνέχεια..]

Κερδίζει τις αγορές στα τελειώµατα η φθινοπωρινή πατάτα

Αυξηµένη κατά 5 λεπτά, στα 40 λεπτά το κιλό, οι τελευταίες ποσότητες που διακινούνται [συνέχεια..]

Ως 410 ευρώ το στρέμμα η ενίσχυση από το πρόγραμμα για αρδευτικά

Αυξηµένο ποσό ανά στρέµµα που θα φτάνει τα 410 ευρώ για την εγκατάσταση συστηµάτων [συνέχεια..]

Δημοσίευση των τελευταίων στοιχείων για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων: Αυξάνονται οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ

Σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία έκθεση για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων που δημοσιεύτηκε σήμερα, τον Νοέμβριο [συνέχεια..]

Χωρίς αλλαγή πριν την 1/1/2021 το εμπόριο οίνου μετά το Brexit

Το Ηνωμένο Βασίλειο φεύγει από την ΕΕ, αλλά οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν τελειώσει.Κατά τους [συνέχεια..]

Μητρώο Αγροτών και χορήγηση βεβαίωσης: Υποχρεωτική η υποβολή αντιγράφου της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη νέα εγκύκλιο 58/16058/2020 για τη χορήγηση βεβαιώσεων Μ.Α.Α.Ε., εκτός των [συνέχεια..]

Μπαίνει σε εφαρμογή τα Σχέδια Βελτίωσης, 2 στους 3 οι ωφελημένοι αγρότες

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα [συνέχεια..]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.