ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ // ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Μειώνονται τα επιτόκια χορηγήσεων για τους εξαγωγείς

Η Διοίκηση του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) ανακοίνωσε ότι, μετά από νέα συμφωνία [συνέχεια..]

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ Π.Ε.Π.

Η «Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων» ενημερώνει τους δικαιούχους [συνέχεια..]

Προδημοσιεύσεις για 4 Δράσεις στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ

Αναρτήθηκαν οι προδημοσιεύσεις για 4 Δράσεις στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & [συνέχεια..]

Πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Οργανισμού [συνέχεια..]

Περίληψη 4ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος προσέγγισης Leader

Η Εταιρεία Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» σας ενημερώνει ότι προκηρύχθηκε η 4η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [συνέχεια..]

Πρόγραμμα “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών

Τροποποίηση του οδηγού του προγράμματος με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων έργων την [συνέχεια..]