Προφίλ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/05/2015 / ΩΡΑ: 18:59 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας ιδρύεται το έτος 1980 με έδρα την Τρίπολη. Πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο όμως δεν επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, με έσοδα που προέρχονται κυρίως από τις συνδρομές των μελών του και από διάφορα προγράμματα.

Από την αρχή της ίδρυσής του αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα στο χώρο της τοπικής ανάπτυξης και οικονομίας και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις για τη στήριξη και την προώθηση των αρκαδικών επιχειρήσεων.

Δειλά στην αρχή και με πολύ περισσότερη ορμή από το 2000 και μετά συμμετέχει σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, προσπαθώντας να εντάξει σε αυτά τις αρκαδικές επιχειρήσεις βοηθώντας έτσι την αναβάθμιση και την ανάπτυξή τους.

Παρεμβαίνει διαρκώς προς τα όργανα της πολιτείας για πληθώρα θεμάτων που απασχολούν τις επιχειρήσεις και συμμετέχει και οργανώνει πολυάριθμες εκδηλώσεις, συνέδρια, σεμινάρια, εκθέσεις, επιχειρηματικές αποστολές κ.λπ.

Η Διοίκηση και το υπαλληλικό δυναμικό του Επιμελητηρίου Αρκαδίας προσπαθούν διαρκώς να αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα μέλη του, να στηρίξουν τις προσπάθειές τους για ανάπτυξη και αύξηση της εξωστρέφειας και να παρεμβαίνουν με κάθε τρόπο προς την Πολιτεία για θέματα που τις αφορούν.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας ως ο επίσημος εκπρόσωπος όλων των επιχειρήσεων, των εμπόρων και των επαγγελματιών δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς που αφορούν στην οικονομική ανάπτυξη, τη στήριξη και την ενημέρωσή των επιχειρήσεων για όλα τα οικονομικά, επιχειρηματικά και επενδυτικά θέματα.

Σημαντικό κομμάτι της δράσης του επικεντρώνεται στην παροχή ενημέρωσης και πληροφοριών στις επιχειρήσεις σχετικά με επιδοτούμενα προγράμματα και γενικότερες ευκαιρίες χρηματοδότησης, αλλά και στην παροχή φορολογικών, ασφαλιστικών και νομικών συμβουλών.

Επίσης, μεγάλη έμφαση δίδεται στην αύξηση και στήριξη της εξωστρέφειας των αρκαδικών επιχειρήσεων, μέσω της συμμετοχής τους σε ποικίλες δραστηριότητες, όπως εκθέσεις εξωτερικού και εσωτερικού (με επιδότηση από το Επιμελητήριο), επιχειρηματικές αποστολές, αναζήτηση επιχειρηματικών συνεργασιών, ιδιαίτερα μέσω του Enterprise Europe Network, οργάνωση επισκέψεων κλαδικών μέσων ενημέρωσης και εμπειρογνωμόνων του αντίστοιχου κλάδου (π.χ. επισκέψεις γευσιγνωσίας) και πολλές άλλες δράσεις που αφορούν στο «άνοιγμα» των επιχειρήσεων στο εξωτερικό.

Σημαντικό επίσης μέρος της δράσης του Επιμελητηρίου Αρκαδίας αποτελούν οι συνεχείς παρεμβάσεις προς την πολιτεία για θέματα που πλήττουν και απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά τα έτη 2008 και 2009 έχουν γίνει εκ μέρους του Επιμελητηρίου Αρκαδίας προς Υπουργούς, Νομάρχη και λοιπές πολιτικές αρχές πάνω από 60 παρεμβάσεις που αφορούν θέματα οικονομικά, φορολογικά, επενδυτικά, χωροταξικά, ασφαλιστικά και άλλα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Το Επιμελητήριο συμμετέχει σε πληθώρα τοπικών, περιφερειακών και κεντρικών επιτροπών.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες:

 • Περ. Συμβούλιο αγροτικής πολιτικής,
 • Γνωμοδοτική επιτροπή άρθρου Ν.3299/04,
 • Επιτροπή κοινων. ελέγχου,
 • Υπ. Οικονομικών ΚΒΣ 35ΤΕΚ,
 • ΠΕΠ Πελοποννήσου,
 • Ομάδα εργασίας του Υπ. Οικονομίας για μελέτη,
 • προσδιορισμό και καταγραφή των δαπανών επιχειρήσεων,
 • Εθνικό δίκτυο γυναικών Επιμελητηρίων,
 • ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.,
 • Συνεταιριστικής τράπεζας Κορινθίας,
 • Υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών αγορών,
 • Επιτροπή ταξινόμησης επιχειρήσεων στα τμήματα του Επιμελητηρίου,
 • Υγιεινής και Ασφάλειας,
 • Επιτροπή ισότητας δύο φύλλων,
 • Τμήμα εμπορίου – επιτροπή εκτιμήσεως ΑΕ Ν2190/20,
 • Επιτροπή τμήματος εμπορίου, Επιτροπή αδειοδότησης  πλανόδιου εμπορίου,
 • Γνωμοδοτική ΒΙ.ΠΕ., Συμβουλευτική ΒΙ.ΠΕ.,
 • Επιτροπή επίλυσης καταναλωτικών διαφορών τμήματος  εμπορίου,
 • Ευροπαρατηρητήριο,
 • Ινστιτούτο καταναλωτών,
 • Νομαρχιακή επιτροπή τουριστικής προβολής,
 • Συμβούλιο αγροτικής πολιτικής,
 • Οικονομική και κοινωνική επιτροπή αρθ. 17 ΠΔ30/96,
 • Επιτροπή ελέγχου έργων ΕΑΠ λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης,
 • Εταιρία διαχείρισης και ανάπτυξης τουρισμού,
 • Νομαρχιακή επιτροπή επαγγελματικής κατάρτισης  και απασχόλησης,
 • ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ, Επιτροπή ΕΔΙΠΥ του προγράμματος LEADER,
 • Αναπτυξιακή Πάρνωνας ΑΕ,
 • Τμήμα εμπορίου – επιτροπή εκτίμησης του αρθ.9 του ΚΝ 2190/80,
 • Επιτροπή φιλικού διακανονισμού από το συνήγορο του καταναλωτή,
 • Αναπτυξιακή Πάρνωνας ΑΕ ,
 • Κέντρο στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης  Πελοπόννησος,
 • Επιτροπή Ν.Ε.Λ.Ε, Εκπροσώπηση στην ΚΕΕ,
 • ΕΕΣΥΜ,
 • Ευρωεπιμελητήριο,
 • Διεθνές Επιμελητήριο,
 • ΕΒΕΑ / Επιτροπή παραεμπορίου,
 • Τουρισμού και προβολής κ.ά.